ส่งหัวข้อ "ตั้งกรรมการสอบสวนไม่ชอบ ผู้ถูกล่าวหาย้ายที่ทำงาน ที่เดิมหรือที่ใหม่ต้องตั้งกรรมการสอบ?" ถึงเพื่อน