ส่งหัวข้อ "นิติกร สายเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทพ่อหลวง ร ๙ ธวัตรชัย สุนี" ถึงเพื่อน