ส่งหัวข้อ "มาแล้วรอบ 13! สถ. เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 30 ก." ถึงเพื่อน