ส่งหัวข้อ "สมาคมข้าราชการท้องถิ่นฯ ร้องผู้ตรวจฯ สอบเทียบโอน ขรก.ไม่เท่าเทียม" ถึงเพื่อน