ส่งหัวข้อ "จ่อฟัน ทต บางระกำ ทำถนนบางเฉียบตกเกณฑ์มาตราฐาน" ถึงเพื่อน