ส่งหัวข้อ "คุณรู้หรือไม่ว่า รถหนีหรือไม่รู้ว่า รถคันไหนชน เบิกค่าเสียหาย... ได้ (เป็นความรู้และใช้ช่วยเหลือประช" ถึงเพื่อน