ส่งหัวข้อ "แถลงการณ์ชมรมนิติกร อปท ฉบับที่ ๑๑ หากท่านสมาชิกท่านใดเห็นกฎ ระเบียบ พรบ ประกอบ รธน ต่างๆที่ออกแบบขั" ถึงเพื่อน