การขอให้ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในซอยการขอให้ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในซอย
  • 0 ตอบ
  • 203 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 22-09-2564, 15:54:43 »
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการร้องขอให้ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในซอยจึงไม่ถือว่าผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งและ กทม.ละเลยต่อหน้าที่แต่อย่างใด💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/09012-600207-1F-640322-0000678180.pdf