การที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา..ออกโฉนดล่าช้าต้องรับผิดทางละเมิดพร้อมดอกเบี้ยการที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา..ออกโฉนดล่าช้าต้องรับผิดทางละเมิดพร้อมดอกเบี้ย
  • 0 ตอบ
  • 359 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 15-09-2564, 07:22:20 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่เจ้าของที่ดินำเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ดังกล่าวมาขอออกโฉนดที่ดิน เพื่อขายต่อให้ผู้อื่น แต่สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา...ออกโฉนดที่ดินให้ล่าช้าโดยไม่แจ้งเหตุให้ผู้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินได้ทราบตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ดังนั้น กรมที่ดินต้องรับผิดทางละเมิดพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย กรณีการออกโฉนดที่ดินให้ล่าช้าให้แก่เจ้าของที่ดิน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-580988-1F-640709-0000684119.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15-09-2564, 08:11:16 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »