นายกเทศมนตรีไม่อนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อบ้านให้รอหนังสือหารือก่อนจึงชอบแล้วนายกเทศมนตรีไม่อนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อบ้านให้รอหนังสือหารือก่อนจึงชอบแล้ว
  • 0 ตอบ
  • 838 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 15-09-2564, 07:14:08 »
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่นายกเทศมนตรีไม่อนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อบ้านให้โดยให้รอหนังสือหารือก่อน ต่อมานายกเทศมนตรีได้หารือผ่านอำเภอจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกอบกับได้หารือผ่านสายด่วนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบข้อหารือว่าสามารถเบิกได้แต่นายกเทศมนตรีให้รอหนังสือหารือก่อนจึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าเช่าซื้อบ้านได้จึงเป็นการประวิงเวลาการเบิกค่าเช่าซื้อบ้านของตน ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว กล่าวคือ ศาลปกครองชั้นต้นให้เพิกถอนคำสั่งที่ชะลอเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน แต่ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้ยกฟ้อง 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-581168-1F-640702-0000683763.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19-10-2564, 06:16:26 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »