| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | สมัครสมาชิกบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | Sticker_Vote | สมัครฟรี chatroom | ลืมรหัสผ่าน | admin

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

คำแนะนำการฟ้องคดีปกครอง เรื่องเงินเพิ่มตามวึฒิ

ตามที่ชมรมได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครอง เรื่องเงินเพิ่มตามวุฒิของข้าราชการ อปท. มาโดยตลอด บัดนี้ศาลปกครองขอนแก่นได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว เปฮฃ็นคดีดำที่ 124/2554 ระหว่างนายมนูญศักดิ ศรีเคน ผู้ฟ้องคดี กับ ก.อบต. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ก.อบต.จังหวัดหนองคาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ชมรมจึงอให้คำแนะนำผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเรื่องเงินเพิ่มตามวุฒิและประสงค์จะฟ้องคดี ขอให้ดำเนินการดังนี้ 1. ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมในคดีดังกล่าวต่อศาลปกครองขอนแก่น โดยอ้างเลขคดีดำที่ผู้ฟ้องคดีและชื่อผู้ถูกฟ้องคดี ตลอดจนอ้าง ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต. เป็นผ้ถูกฟ้องคดี แล้วแต่ท่านเป็นข้ราชการประเภทใด 2. ให้อ้างว่าได้รับความเดือดร้อยฃนเสียหายจากมติ ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต. แล้วแต่กรณี โดยให้แนบสำเนา ก.พ. 7 และคำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 3. มีคำขอให้ศาลปกครองขอนแก่นเพิกถอนมติหรือประกาศ ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต. ที่ทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายแล้วแต่กรณี 4. หากจังหวัดใดได้มีประกาศของ ก.จังหวัด ในเรื่องนี้แล้ว ขอให้ฟ้อง ก.จังหวัดน้นด้วย และขอให้ศาลเพิกถอนประกาศ ก.จังหวัดดังกล่าว หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อกับประธานชมรม ฯ 089-9254803 หรือ ผู้ฟ้องคดี 084-9115040

โดยคุณ ประธานชมรม ฯ (223.206.6.10) [06-09-2011 21:18]
โดยคุณ ประธานชมรม ฯ (223.206.6.10) [06-09-2011 21:21] #4479 (1/48)

ขอแก้หัวข้อเรื่องเป็น "คำแนะนำการฟ้องคดีปกครอง เรื่องเงนเพิ่มตามวุฒิ" ครับโดยคุณ ไม่สงค์ออกนาม (118.174.72.144) [07-09-2011 14:37] #4495 (2/48)

จังหวัดอื่นจำเป็นต้องฟ้องด้วยเหรอครับ เพราะเมื่อฟ้องที่ศาลปกครองขอนแก่นแล้วเมื่อมีคำพิพากษาแล้วก็น่าจะมีผลบังคับกับ ก แต่ละจังหวัดด้วยโดยคุณ เดชาธร (223.204.234.194) [07-09-2011 16:31] #4500 (3/48)

เห็นด้วยครับท่านประธานฯ ผมเอาใจช่วยครับ เพราะผมเป็นผู้น้อยครับแต่อยากช่วยนะครับ และก็กำลังจะดูอยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับ ก.จังหวัดซึ่งประกาศใช้แล้ว ผมจะประสานขอไฟล์เพื่อทำคำฟ้องไปครับ ตอนนี้ผมก็กำลังจะรวบรวมข้อมูลฟ้องเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บุคลากรครับ เพราะจบป.โทรัฐศาสตรแล้วไม่สามารถปรับเงินตามวุฒิได้ เพราะมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร ระดับ ๔ ไม่ได้กำหนดไว้ แต่ไปกำหนดรัฐศาสตร์ไว้ในบุคลากรระดับ ๓ ทำให้ขาดความก้าวหน้าและคนเก่งเฉพาะงานและตำแหน่ง ซึ่ง ก.อบต.ก็รู้ดี แถมป.โทรัฐศาสตร์บางกรณียังสามารถปรับได้ซึ่งมันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ฝากท่านประธานฯด้วยนะครับมีข้อเสนอและแนะนำเรื่องนี้อย่างไร ผมก็รบกวนด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าพี่จำผมได้หรือป่าวที่อยู่แม่ระมาดน่ะครับ และเคยจัดตั้งชมรมธุรการท้องถิ่นครับโดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่นตัวน้อย (118.174.34.46) [08-09-2011 10:40] #4507 (4/48)

ขอเชิญชวนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เสียสิทธิการปรับเงินเดือนตามวุฒิในเขตศาลปกครองขอนแก่น มีจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย หนองบัวลำภู อุดรธานีและทุกท่านทวงความยุติธรรมคืนศักดิ์ศรีตามกฏหมายรัฐธรรมนูญเพราะเรามีคุณแมนผู้กล้าได้ทะลวงให้พวกเราแล้ว ขอให้ทุกท่านช่วนกันยื่นฟ้องร่วมกับคุณแมนด้วยค่ะสู้ๆๆๆๆๆๆโดยคุณ คนท้องถิ่นไทย (118.172.115.157) [09-09-2011 21:47] #4530 (5/48)

ขอให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นช่วยกันส่งรายชื่อพร้อมคำฟ้องร่วมกับคุณแมนผู้กล้าหาญทวงความยุติธรรมให้พวกเราด้วย ผมมีประเด็นที่ว่าการปรับเงินเดือนตามวุฒิแล้วไม่ปรับเป็นฐานเงินเดือนดูตลกร้าย เพราะผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งคือนายก อปท.ก็ยินดีให้เงินตามวุฒิ พวกเราก็ได้รับเงินตามวุฒินั้นเช่นวุฒิป.ตรีป.โท เป็นต้น แล้วทำไมกรมส่งเสริมฯถึงไม่ส่งเสริมให้พวกเราได้รับเงินเดือนตามวุฒิเหมือน ก.พ.เล่าโดยคุณ 007 (180.180.36.237) [12-09-2011 09:30] #4539 (6/48)

ขอแบบฟอร์มหรือตัวอย่างหน่อยครัวโดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่นไทย (118.174.34.46) [12-09-2011 11:13] #4540 (7/48)

คุณ007 ติดต่อคุณแมนตามเบอร์โทรข้างบนของคุณแมนและท่านประธานฯครับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นภูมิใจในความกล้าหาญของคุณ 007 เพื่อสู้กับความเหลื้อมล้ำและไม่ให้ความยุติธรรมของผู้ที่ได้ชื่อว่ากรมไม่ส่งเสริมท้องถิ่นโดยคุณ นิติกรใหม่ Mail to นิติกรใหม่ (180.183.205.223) [12-09-2011 14:10] #4547 (8/48)

ถ้าทำแล้ว ก็อย่าเผลอทำผิดวินัยนะครับ ก.จังหวัด เล่นตาย
คนที่คิดฟ้องแล้ว ต้องเป็นคนดีให้ตลอดรอดฝั่งนะครับ
อย่าเผลอทำผิดวินัย ไม่งั้น ก.ไม่ปราณี ผมเคยฟ้อง ก.กลางมาแล้ว ผมยังต้องระวังตัวตลอดเวลาไม่ให้ทำผิดวินัย ไม่งั้นโดนลงหนักกว่าคนอื่นโดยคุณ เสียดาย Mail to เสียดาย (192.168.2.27) [14-09-2011 11:39] #4570 (9/48)

เป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากตนเคยเป็นข้าราชการพลเรือน และได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิรวมเข้าเป็นเงินเดือนแล้ว และต่อมาได้โอนมารับราชการที่ อบต. เขากลับถอดยอดเงินเพิ่มที่เราเคยได้เป็นเงินเดือนออก แล้วคิดเงินเพิ่มในรอบนี้ให้ใหม่ สรุป เงินเดือนลดลง และคิดให้เป็นเงินเพิ่มตามวุฒิ มันไม่เท่าเทียมกันเอาเสียเลย ไม่น่าโอนมาเลย อยู่ กพ. เงินเดือน 10980 โอนมา อบต. เงินเดือน 10190 บาท บวกเงินเพิ่ม 630 ปรับขั้นเงินเดือนจาก 10190 บาท แต่ถ้าอยู่ กพ. การเลื่อนเงินเดือน คิดเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์จากฐาน 15390 บาท ใครก็ได้ช่วยแนะนำที ควรทำอย่างไร สามารถฟ้องร้องได้หรือไม่โดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [14-09-2011 13:20] #4571 (10/48)

คุณ เสียดายคับ
สรุปว่าขรก.พลเรือนที่โอนมาสังกัดท้องถิ่นต้องคำนวณเงินใหม่โดยลดเเงินเดือนลงแล้วแยกเป็นสองก้อนเหรอนี่ OMG!! หุหุ แล้วทีนี้ถ้าคุณเสีียดาย โอนกลับไปเป็นขรก.พลเรือน เงินเดือนทีจะไปตั้งจ่ายใหม่จะใช้ยอดไหนล่ะคับเนี่ย ระหว่าง 10980 หรือ 10190 (เงินเพิ่มคุณวุฒิอีก 630 โดนตัดสิทธิ์ไป) เหอๆๆ ชักงงๆโดยคุณ นิติกร (118.173.242.113) [14-09-2011 16:27] #4576 (11/48)

อาจารย์เขาว่าที่ต้องแยกเงินเพิ่มตามวุฒิกับเงินเดือนเพราะรอ กถ. ก่อน เพราะว่าต้องผ่าน กถ. เมื่อ กถ.อนุมัติก้อจะรวมเข้ากัน จึงต้องทำเพื่อให้ได้เงินออกมาใช้ก่อน ดังนั้น พตก.ต้องรอกถ.ด้วยเหมือนกันโดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [14-09-2011 16:51] #4577 (12/48)

อืมคับ เข้าใจคับ แต่ก้อย้งมีประเด็นว่า การปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม กับ เงินเพิ่ม ร้อยละ5 นี่มันมีประเด็นแตกต่างกันยังไง ถึงใช้หลักการเดียวกันไม่ได้ คือ อัตราเงินเดือนเพิ่ม ไม่สามารถทำได้ต้องรอกถ. อนุมัติ ส่วนเงินเพ่ิมร้อยละ สามารถอนุโลมตามกพ.ได้เลย ทั้งๆ ที่ทั้งสองอย่างมันทำให้เป็นผลคือ ฐานเงินเพิ่มขึ้น อีกอย่าง ขรก.ท้องถิ่นบรรจุใหม่ ก้อยังได้เรทเงินเดิม ต่างจาก กพ.โดยคุณ นิติกร น้อย Mail to นิติกร น้อย (118.175.76.228) [16-09-2011 11:18] #4604 (13/48)

ขอเป็นกำลังใจให้ นิติกร ร่วมกันพลักดัน พตก. เพราะพวกเราการทำงานบางครั้งต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ แต่ต้องจำใจ ทั้งที่รู้ว่าผิดต้องหาทางออกให้ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ให้ แต่ก็ขอฝากว่าอย่าให้ผิดวินัยโดยคุณ คนรักความเป็นธรรม (118.172.116.117) [18-09-2011 21:26] #4636 (14/48)

เงินเดือนตามวุฒิตามประกาศก.อบต.ซึ่งรมช.มหาดไทยลงนามก็ให้ได้เงินเดือนตามวุฒิ แต่อนุก.อบต.ได้แนบมาพร้อมมติก.อบต.นั่นแหละตัวปัญหา เพราะนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีคำสั่งให้เงินตามวุฒิแล้ว แต่ทางอนุก.อบต.ไม่ให้ให้เป็นเงินเพิ่มทำให้เงินเดือนที่ได้ไม่อยู่ในฐานเงินเดือนที่ควรพึงมีพึงได้ และเงินเดือนที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งก็ได้แต่ไม่อยู่ในฐานเงินเดือนทำกันแปลกๆหนอก.อบต.และอนุก.อบต.ก็สมควรแล้วที่ถูกฟ้องศาลปกครอง ยังไงก็ขอเอาใจช่วยคุณแมนผู้ฟ้องถือว่าเป็นผู้กล้าหาญคนที่หนึ่งของประเทศไทยที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจอยุติธรรม ซึ่งเรียกว่ากรมส่งเสริมฯแต่พฤติกรรมไม่ส่งเสิรมท้องถิ่นและข้าราชการพนักงานจ้างท้องถิ่นไทยเห็นๆขอให้ผู้กล้าหาญทั้งหลายที่ถูกเหยียบย่ำจงช่วยกันฟ้องตามคุณแมนด้วย ขอเป็นกำลังใจสู้ๆๆๆๆๆโดยคุณ man Mail to man (125.25.91.116) [22-09-2011 17:15] #4679 (15/48)

ขอบคุณครับ ขอให้ร่วมกันฟ้องที่เขตศาลปกครองตนเอง หรือส่งเอกสารมาที่ผม เพื่อส่งเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคดีที่ศาลปกครองขอนแก่นโดยคุณ คนโคราช (125.26.80.209) [26-09-2011 11:32] #4696 (16/48)

คุณแมน ผมอยู่โคราช ที่โคราชมีคนฟ้องหรือยังคับ หากยังไม่มีผมจะส่งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ศาลขอนแก่นกับท่านด้วยได้หรือไม่ ผมอยากฟ้องนะแต่ผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเลย ขอเป็นเพื่อนตายข้างๆแล้วกันโดยคุณ นิติกรบิน (183.88.70.161) [27-09-2011 12:52] #4707 (17/48)

นิติกรจังหวัดชัยภูมิได้ทำหนังสือหารือจังหวัดได้รับคำตอบหลังจากส่งไปสิบกว่าวันหนังสือหารือเรื่องเงินเพิ่มคุณวุฒิ ทางจังหวัดโทรมาบอกว่าตอบข้อหารือไม่ได้ให้ทำหนังสือผ่านปลัด/นายกก่อนจึงจะตอบให้ บอกว่าเราเป็นราชการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบราชการและกลุ่มนิติกรที่ลงชื่อหารือไม่มีกฎหมายรองรับ ผมสงสัยว่าพวกเราหารือในนามผู้สูญเสียโอกาส พวกเราผิดตรงไหนหรือผิดตรงที่ห้ามมีปากเสียง เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไง เราควรทำอย่างไรต่อดีโดยคุณ man Mail to man (125.25.85.203) [05-10-2011 15:51] #4761 (18/48)

ถ้าใครต้องการฟ้องศาลปกครองเขตตน ขอตัวอย่างคำฟ้องมาที่ผม จะส่งให้ แจ้งมาที่ manusak03@hotmail.com
ตอนนี้โคราชไม่น่ามีฟ้อง
หรือส่งหนังสือมาที่ผม ว่าเสียหายอย่างไร สั้นๆ พร้อมแนบสำเนาคำสั่งของอบต/เทศบาล สำเนาคุณวุฒิ สำเนาบัตรข้าราชการ ประจำตัว มาที่ อบตโพนทอง อ โพธิ์ตาก หนองคาย 43130
ผมจะส่งต่อศาลขอนแก่น เพื่อสนับสนุนคดี
ด่วนด้วยครับ เพราะศาลจะพิพากษาแล้ว ซึ่งหากช่วยกันจะทำให้ศาลเข้าใจและพิจารณาง่ายขึ้นโดยคุณ คนอยากอยู่ กพ (101.108.199.236) [21-10-2011 16:06] #4874 (19/48)

เรื่องเงินเดือน เงินวุฒิท้องถิ่น บอกว่าต้อง รอ กถ.
1. ซึ่งขณะนี้เราไม่มี กถ.มานานเป็นปีปีแล้ว และก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมาเป็นเดือดร้อน กับ ขรก.ท้องถิ่น นอกจาก ขรก.ท้องถิ่น เดือดร้อนเอง
2. เมื่อได้สอบถามไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับคำตอบว่า ต้องรอ กถ. เป็นอำนาจ กถ. (ย้อนกลับไปที่ข้อ 1) และอ้างว่ากระจายอำนาจให้แล้วดูแลกันเอง (เหมือนกับเรามีอำนาจอยู่ในมือเลย )
3. เราสามารถเรียกร้องความยุตธรรมได้จากที่ไหนกัน (ไม่รู้ว่าฟ้องศาล แล้วศาลจะอ้าง กถ. อีกมั้ย ถ้าอ้างอำนาจ กถ. แต่ไม่มีใครมาแต่งตั้งดูแล ก็ย้อนกลับไปดูข้อ 1 อีก)

แต่เอาใจช่วยด้วยคนนะคะ สำหรับคนที่ต่อสู้เพื่อคนทำงานท้องถิ่นโดยคุณ คนท้องถิ่น (110.77.236.235) [26-10-2011 11:39] #4888 (20/48)

คำก็อ้าง กถ. สองคำก็อ้าง กถ. ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไม
ในเมื่อเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ กฎหมายให้นำของ กพ.มาใช้กับท้องถิ่นได้โดยอนุโลม ทำใ่มต้องรอ กถ.อีกล่ะ
เทียบกับการขึ้นเงินเดือน 5 % ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของ กพ. ท้องถิ่นยังนำมาใช้โดยอนุโลมได้ ทั้งที่่ไม่มี กถ.

"เลือกปฏิบัติ"โดยคุณ ผมไม่รู้ Mail to ผมไม่รู้ (119.42.108.30) [28-10-2011 22:36] #4910 (21/48)

แล้วฟ้องประเด็น ในเหตุที่ไหม่มี กถ. ได้ไหมครับโดยคุณ นักพัฒนาชุมชน (คนซื่อ) Mail to นักพัฒนาชุมชน (คนซื่อ) (192.168.9.124) [29-10-2011 13:02] #4911 (22/48)

โดยคุณ man (125.25.85.203) [05-10-2011 15:51] #4761 (18/21)

ถ้าใครต้องการฟ้องศาลปกครองเขตตน ขอตัวอย่างคำฟ้องมาที่ผม จะส่งให้ แจ้งมาที่ manusak03@hotmail.com
ตอนนี้โคราชไม่น่ามีฟ้อง
หรือส่งหนังสือมาที่ผม ว่าเสียหายอย่างไร สั้นๆ พร้อมแนบสำเนาคำสั่งของอบต/เทศบาล สำเนาคุณวุฒิ สำเนาบัตรข้าราชการ ประจำตัว มาที่ อบตโพนทอง อ โพธิ์ตาก หนองคาย 43130
ผมจะส่งต่อศาลขอนแก่น เพื่อสนับสนุนคดี
ด่วนด้วยครับ เพราะศาลจะพิพากษาแล้ว ซึ่งหากช่วยกันจะทำให้ศาลเข้าใจและพิจารณาง่ายขึ้น
//////////////////////////////////////////////////
ถึงคุณแมน ตอนนี้มีคนส่งเรื่องไปหาคุณกี่คนแล้วครับ ตัวผมเองก็ส่งเรื่องไปที่คุณแล้วนะครับ หวังว่าคุณคงได้รับแล้วนะครับโดยคุณ man Mail to man (180.180.45.18) [07-11-2011 09:12] #5001 (23/48)

คนที่ส่งมา ได้รับแล้วครับ
ขอบคุณมาก
และส่งศาลไปแล้ว
ขอให้ท่านผู้ใด ได้รับความเสียหาย ส่งเรื่องและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย
ช่วยกันนะครับโดยคุณ นางฟ้า Mail to นางฟ้า (124.122.111.115) [16-11-2011 14:45] #5114 (24/48)

เห็นด้วยคะ ที่จะร้องศาลปกครอง หนูก้อเสียสิทธิตั้ง 7 เดือนคะโดยคุณ ชีวิตราชการไทย Mail to ชีวิตราชการไทย (125.26.245.216) [01-12-2011 09:25] #5282 (25/48)

ถ้าปรึกษาเรื่องอื่น ๆ ได้มั้ยค่ะ อย่างเช่นเรื่องเลื่อนระดับน่ะค่ะโดยคุณ f (125.26.185.128) [29-12-2011 19:14] #5514 (26/48)

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า นโยบายรัฐบาลเรื่องการปรับรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีเมื่อเข้าทำงานในระบบราชการควรมีรายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือนนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอร่างระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ล่าสุดได้มีการยืนยันร่างระเบียบดังกล่าว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ซึ่งคาดว่ากระทรวงการคลังจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายไว้อย่างแน่นอน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถือเป็นการให้ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บุคลากรภาครัฐที่จะได้รับการปรับเพิ่มรายได้ครั้งนี้จะครอบคลุม 5 กลุ่ม จำนวนกว่า 649,323 คน คือ

1. ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ

2. ลูกจ้างประจำ

3. ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ

4. ทหารกองประจำการ

และ 5. พนักงานราชการโดยเงินที่จ่ายจะเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) กำหนดเงื่อนไขไว้ 2 ลักษณะคือ กลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะว่าต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้รับเงิน พชค. เพิ่มจนถึง 15,000 บาท และกลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้รับเงิน พชค. เดือนละ 1,500 บาท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท หรือถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน 9,000 บาท ก็ให้อีกจนถึง 9,000 บาท และทหารกองประจำการที่รับเงินเดือน ระดับ พ.1 ถ้ารับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมแล้วไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับเงิน พชค. เพิ่มขึ้นตามที่กระทรวงกลาโหมจะกำหนดต่อไป แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน เดือนละ 9,000 บาท

“ปัจจุบันข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ที่บรรจุในวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีจำนวน 346,365 คน งบประมาณที่ใช้ จำนวน 1,589 ล้านบาทต่อเดือน ที่ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 164,943 คน ทหารกองประจำการ จำนวน 138,015 คน 2 กลุ่มนี้จะใช้เงินงบประมาณ จำนวน 455 ล้านบาทต่อเดือน รวมใช้งบประมาณ 2,044 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระยะเวลา 9 เดือนจะใช้เงินจำนวน 18,396 ล้านบาท ด้านระบบเงินเดือน ทางกรมฯ ได้เตรียมการรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อกฎหมายประกาศ ก็สามารถจ่ายเงินได้ตามเวลาที่กำหนดทันที สำหรับการเยียวยาข้าราชการที่ทำงานมานานแล้ว และได้รับผลกระทบการปรับค่าครองชีพในครั้งนี้ ทางสำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการ และคาดว่าจะมีผลในวันที่ 1 มกราคา 2555 เช่นกัน” นายรังสรรค์ กล่าว
แล้วปริญญาโท หรือ เงินปรับตามวุฒิจะทำอย่างไรโดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่น Mail to ข้าราชการท้องถิ่น (118.172.108.58) [23-01-2012 21:05] #5662 (27/48)

ใครต้องการให้มีการปรับเงินเดือนได้ตามฐานเงินเดือนให้โทรไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ก.ถ. และสอบถามว่าครม.จะแต่งตั้งประธานก.ถ.และคณะกรรมการ ก.ถ.ทันภายในเดือนเมษา55หรือไม่ เพราะจะได้หรือไม่อยู่ที่นี่ สำนักงาน ก.ถ.02 2258965โดยคุณ ครูผู้ช่วยเทศบาล (125.26.100.251) [27-01-2012 07:39] #5686 (28/48)

ขออนุญาตถามนะคะ เงินเพิ่มปรับตามวุฒิไม่เกี่ยวกับพนักงานครูเทศบาลใช่ไหมคะโดยคุณ กรรมของคนท้องถิ่น (182.53.230.152) [18-02-2012 08:07] #5859 (29/48)

ให้กำลังใจมันทำไม งานของมัน มันไม่ใส่ใจทำดูแล เพราะมันมี ก.พ.มันไม่เดือดร้อนเหมือนท้องถิ่น ที่ไม่มี นานๆจน นี้ถ้าไม่กลัวโดนย้อนนะ จะฟ้องสาลปกครองฐานละเว้นการปฎิบัติงานให้มันทั้งสำนักงาน ก.ถ.เลย เทวดาเกิน คนเดือนร้อนเป็นหมื่นเป็นแสน กรรมท้องถิ่น เพราะ***พวกเนี้ยโดยคุณ คนท้องถิ่นเหมือนกัน (61.90.73.34) [18-02-2012 11:15] #5861 (30/48)

ก็ตั้งแต่ 1 ตค 53 พวกมันมัวทำอะไรอยู่
มันจะให้รอไปอีกกี่ปี นี่ก็ปี 55 แล้ว
ไม่มีปัญญาก็บอกกัน คนท้องถิ่นจะทำเองโดยคุณ ดีกว่าอยู่เฉยๆ (182.53.225.89) [20-03-2012 22:03] #6046 (31/48)

http://www.1111.go.th/form.aspxโดยคุณ 5555 (182.53.225.185) [22-03-2012 18:36] #6072 (32/48)

http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000650.pdf อัตราเงินเดือนใหม่ล่าสุดของ ก.พ. ครับ 21 มีนาคม 2555โดยคุณ 1 (192.168.182.56) [23-03-2012 10:07] #6075 (33/48)

เฮ้ยยยยยยย จะได้กะเค้ามั๊ยนี้โดยคุณ BureauCrazy (49.49.70.47) [25-03-2012 23:49] #6084 (34/48)

แย่เข้าไปอีก ดูท่าจะหนักหน้าเข้าทุกวันแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คนอื่นเค้าก้าวไปหน้าของเราย่ำอยุ่กะที่อยูี่ัน่น จมลงดินแล้วค้าบท่าน...เหนื่อยใจจริงๆ ไม่รู้จะทำไงดีแล้วคับ

ร้องเรียน หรือพูดกะใครเค้าก้อไม่เข้าใจคับ ยังมองวาขรก.เหมือนกันก้อต้องได้อะไรเหมือนๆกัน เค้าไม่รู้เลยว่า ขรก.ท้องถิ่นไม่ได้รับเหมือนขรก.พลเรือน T T!โดยคุณ 1 (192.168.182.131) [11-04-2012 11:26] #6193 (35/48)

เรื่องไปถึงไหนแล้วค้าบ เหนื่อยและท้อกับการเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยคุณ 123 (223.204.29.233) [11-04-2012 22:10] #6196 (36/48)

ขอบคุณข้อมูลจาก ป.พิพัฒน์ค่า
...... ได้เสียที กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ถ.
-นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) จำนวน 5 ประกอบด้วย 1.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานท้องถิ่น 2.นายปรีชา วัชราภัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 3.นายมนุช...ญ์ วัฒนโกเมร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ 4.นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ 5. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
-ทั้งนี้ หลังจากนี้ สำนักงาน ก.ถ. จะต้องจัดให้มีการประชุม ก.ถ. 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัวแทนส่วนราชการ และฝ่ายอปท.(ตัวแทน ก.กลาง) เพื่อให้มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มิใช่ใน 5 คนนี้ เป็นประธาน ก.ถ. แล้วเสนอให้ ครม.เห็นชอบ อีกครั้ง คาดว่ากว่าจะได้ครบองค์ประชุมอีกประมาณ 2 เดือนโดยคุณ รู้ธรรมแต่ไม่ปฏิบัติแล้วจะปฏิเวชได้อย่างไร (118.172.118.26) [18-04-2012 21:51] #6213 (37/48)

จะไม่เป็นกรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าทุกคนที่โพสและที่เดือดร้อนช่วยกันทำกรรมคือกระทำโดยการทำหนังสือถึงสำนักงานก.ถ.เป็นลายลักษณ์อักษร ขอให้คณะกรรมการ ก.ถ.ซึ่งครบแล้วช่วยประชุมเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับก.พ.โดยอนุโลม ก็จะเห็นผลโดยเร็ว ไม่ใช่แค่บ่นในเวปแล้วไม่ดำเนินการ อย่างนี้ก.ถ.จะเอาอะไรไปเข้าวาระการประชุมได้ ขอร้องให้ช่วยกัน ไม่ใช่บ่นแล้วรอกันอย่างนี้ ส่งหนังสือดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ถ.อย่างมืดฟ้ามัวดิน ให้สั่นสะเทือนไปทั่วเห็นผลแน่นอนโดยคุณ Send Flowers Thailand by Thailand Flowers Mail to Send Flowers Thailand by Thailand Flowers (115.87.212.23) [23-04-2012 14:14] #6246 (38/48)

Send Flowers Thailand by Thailand Flowers
[url]http://www.FlowerBangkok.com[/url]
Send Flower to Thailand by Flower Thailand
[url]http://www.flowertothailand.com[/url]
[url]http://www.flowersthai.com[/url]โดยคุณ <a href="http://www.yahoo.com">yah Mail to <a href="http://www.yahoo.com">yah (115.87.212.23) [23-04-2012 14:15] #6247 (39/48)

<a href="http://www.yahoo.com">yahoo</A>โดยคุณ พนักงานส่วนท้องถิ่น (118.174.34.46) [27-04-2012 11:34] #6291 (40/48)

เรียน พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกท่านที่เดือดร้อน ทางป.เชื้อแจ้งว่าทางเลขาฯก.ถ.เชิญประชุมวันที่30 เม.ย.55 และท่านจะหมดวาระประมาณเดือน ก.ค.55นี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปรวมตัวกันที่สำนักงานก.ถ.พร้อมถ่ายเอกสารสำเนาบัตรพนักงานฯและสำเนาทะเบียนบ้านยื่นต่อก.ถ.(ไม่ต้องไปออกทีวีให้เกียรติก.ถ.)พวกเราต้องรีบไปด่วน ถ้าปเชื่อหมดวาระกว่าจะได้ตัวแทนก็อีกนานขอให้พวกเราที่เดือดร้อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ไปกัน มีผู้ทำหนังสือให้พวกเราแล้ว สนใจติดต่อ 084-9115040,0857144017 แล้วเราจะได้สิ่งที่เรียกร้องกันเทียบเท่าก.พ.เราเสียโอกาสมามากแล้ว ถ้าพวกเราไปจะได้ช่วยปเชื้อให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยคุณ ผ่านมาอ่านเจอ ของขึ้น (192.168.1.49, 1) [17-05-2012 10:39] #6437 (41/48)

โดยคุณ ท้องถิ่น (118.175.203.15) [03-06-2011 12:49] #3206 (81/429)

คำตอบจากข้าราชการกรมส่งเสริม (อีกแล้วครับท่าน)

รายละเอียด CC036450
การนำเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิมารวมเป็นเงินเดือนเช่นเดียวกับ ก.พ. เมื่อมี ก.ถ.
สอบถามหน่วยงาน :สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

""อยากทราบว่า ที่ตอบกระทู้ว่าเมื่อ กถ. ปฏิบัติงานได้จะมีการนำเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิมารวมเป็นเงินเดือนเช่นเดียวกับ ก.พ. การรวมดังกล่าวจะทำจริงหรือไม่ แล้วจะให้มีผล ณ เมื่อใด จะย้อนหลังให้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 เลยหรือไม่ ถ้าย้อนหลังต้องมีการแก้ไขเงินเดือนตั้งแต่ 1 ต.ค. 53, 1 เม.ย. 54 และเงินปรับเพิ่ม 5% ใช่หรือไม่ แล้วคนที่มีสิทธิจะได้เลื่อนระดับในช่วงดังกล่าวหากมีการนำเงินปรับเพิ่มมารวมเข้าเงินเดือน จะเยียวยาอย่างไร หรือให้เสียสิทธิไปเลย ถ้า กถ. สามารถเก็บรายละเอียดเหล่านี้ได้ครบถ้วน จึงจะถือว่าข้าราชการท้องถิ่นเท่าเทียมกับ ก.พ." ช่วยตอบให้ความกระจ่างด้วยเถอะค่ะ อยากทราบจริง ๆ ขอบคุณสำหรับคำตอบ"

โดย นฤดี เชง ( junmedee@hotmail.com) IP 118.173.149.250 [ 01/06/2554 11:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

"กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนระดับ เพราะหากมีการนำเงินเดือนที่เพิ่มตามวุฒิรวมเข้ากับเงินเดือน อัตราเงินเดือนที่ใช้ในการเลื่อนระดับก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นสิทธิหรือความเท่าเทียมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว เมื่อเปรียบกับข้าราชการพลเรือนจึงไม่ต่ำกว่า เพียงแต่วิธีการหรือหลักการย่อมแตกต่างกันบ้างเนื่องจากกฎหมายแตกต่างกัน คุณไม่ต้องวิตกในเรื่องดังกล่าว ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้สิทธิประโยชน์มากกว่าข้าราชการพลเรือนหลายอย่างเช่นเงินโบนัส (3-5 เท่าของเงินเดือน) ทุนในการเรียน ป.ตรี/ป.โท ทำไม่ไม่ตั้งคำถามบ้างว่าข้าราชการพลเรือนไม่ได้ แต่ข้าราชการท้องถิ่นได้ จะเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาอย่างไร ครับ"

โดย สบม. สน.บค. IP 192.168.20.130 [ 02/06/2554 10:41 ]

ดูคำตอบจากเจ้าหน้าที่สถ.ด้านบนแล้ว เสียความรู้สึกจริงๆ
เป็นข้ออ้างที่ดูเหมือนออกมาจากปากสุนัข เพราะข้อเท็จจริงแล้ว ข้าราชการที่ได้ดิบได้ดี ได้ประโยชน์จากเงินโบนัสนั้นเป็นพวกข้าราชการท้องถิ่นในตำแหน่งบริหารทั้งนั้น แถมยังได้เสนอหน้าเข้าไปเป็นตัวแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยที่ไม่ต้องได้รับผลกระทบจากเงินเพิ่มตามวุฒิเลย เพราะคนพวกนี้ฐานเงินเดือนสูงไปแล้ว ไม่ต้องฝ่ามรสุมค่าครองชีพ นั่งตีกินสบายไปแล้ว ดังนั้นบรรดาข้าราชการพลเรือนในกรมส่งเสริมฯ ทั้งหลาย ควรใช้มันสมองในการวิเคราะห์ความเป็นจริงให้มากกว่านี้ก่อนออกความเห็นแค่ผ่านปากไม่ผ่านสมองโดยคุณ เริ่มสักที (182.53.227.16) [17-05-2012 13:17] #6441 (42/48)

http://www.facebook.com/profile.php?id=1610667362#!/photo.php?fbid=3060002151628&set=a.1496876834472.62747.1610667362&type=3&theater
วันนี้เริ่ม นับ 1 คณะกรรมการ ก.ถ.แล้ว พี่น้องโดยคุณ คนที่เคยอยู่มาก่อน (113.53.118.111) [17-05-2012 22:14] #6448 (43/48)

เห็นควร ยุบกรม(ไม่)ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชาวท้องถิ่นน่าจะลุยตั้งเเต่ 10 ปีก่อน สำหรับผมไม่มีส่วนได้ -เสีย ลาออกมา 5 ปี เพราะไม่อยากเสียเวลา อยู่กับควายในกรม(ไม่)ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสียดายโอกาส เเละความก้าวหน้าของน้องๆ ท้องถิ่น มันเลยอดมันเขี้ยวไม่ได้โดยคุณ คนท้องถิ่น (127.0.0.1, 180.) [21-05-2012 12:58] #6471 (44/48)

สิทธิที่ข้าราชการ กพ. ได้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ได้เราก็ต้องเรียกร้องสิทธิของเรา และเมื่อกรมส่งเสริม มีหน้าที่ทำเพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้สิทธิของตนตามที่ควรจะได้ กรมก็สงควรต้องทำตามหน้าที่ ส่วนสิทธิที่เราได้แล้ว หรือได้มากกว่าข้าราชการพลเรือนเราก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องอีกทำไม่ก็ไในเมื่อได้แล้ว (เราคงไม่ตั้งคำถามอะไรที่ไม่ฉลาด เช่น คำถามเกี่ยวกับทุนในการเรียน ป.ตรี/ป.โท หรือเงินโบนัส) และสิทธิอะไรที่เราได้แต่พลเรือนไม่ได้ ก็เป็นเรื่องของข้าราชการพลเรือนต้องไปเรียกร้องสิทธิกันเอาเอง (จะให้เราช่วยสนับสนุนก็บอกกัน) ไม่ใช่มาต่อว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่น และที่เราเรียกร้องต่างๆ ก็เพราะเป็นหน้าที่ของ กรมส่งเสริมฯ ที่ต้องดำเนินการให้เราแต่ละเลยไม่ดำเนินการ ส่วนเรื่องทุนการศึกษา ข้าราชการพลเรือนก็มีทุนการศึกษา เห็นลากันไปเรียนเยอะแยะ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่งได้ทุนไปเรียนทีหลังด้วยซ้ำไป ซึ่งหลักเกณฑ์การได้ทุนก็ล้อมาจากของข้าราชการพลเรือน ส่วนโบนัสข้าราชการพลเรือนก็ได้เหมือนกัน มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป การให้โบนัสข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ที่หลังของพลเรือนอีก หลักเกณฑ์การให้โบนัสก็ใช่ว่าทุกท้องถิ่นจะได้เหมือนกัน บางเห็นแม้มีสิทธิได้ ก็ไม่เคยได้เพราะผู้บริหารไม่ให้ก็มี ***ความคิดที่ว่า ถ้าข้าไม่ได้เองก็อย่าได้ เป็นความคิดที่ดูจะใจแคบไป น่าจะหมดไปแล้วนะ สมัยนี้น่าจะคิดในเชิงบวก เช่น เราได้แล้วแต่คุณยังไม่ได้เราช่วยคุณ คุณได้แล้วแต่เรายังไม่ได้ คุณช่วยเรานะ ฯลฯโดยคุณ เพื่อนกัน (182.52.103.226) [22-05-2012 17:24] #6481 (45/48)

วิธีการสรรหา ประธาน ก.ถ. [ 22 พ.ค. 2555 ] ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าว การสรรหาประธาน กถ ครับ
เพื่อนพี่น้องชาว อปท ครับ
สำหรับเรื่องการสรรหา ประธานคณะกรรมการ กถ นั้น มีกระบวนการดังนี้
๑.มีการประชุมคณะกรรมการ กถ สามฝ่ายไปเมื่อ ๑๗ พ.ค.๕๕ โดยแต่ล่ะฝ่ายคือ
๑.๑ ฝ่ายกรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย
ปลัดมหาดไทย/ปลัดกระทรวงคลัง/เลขาสภาพัฒน์ฯ/ผอ.สำนักงบประมาณ/เลขาธการ กพ./อธิบดีกรมส่งเสริมฯ ชุดนี้ได้ได้เสนอชื่อ ๓ ท่าน เพื่อเป็นประธาน กถ
๑.๒ ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิใน กถ ประกอบด้วย
ไพทูรย์ บุณวัฒน์/เลื่อมใส ใจแจ้ง/ปรีชา วัชราภัย/มนุชญ์ วัฒนโกเมร/วิจิตร วิชัยสาร ได้เสนอชื่อ ๓ ท่าน เพื่อเป็นประธาน กถ
๑.๓ ฝ่ายผู้แทน อปท ประกอบด้วย
ปลัด กทม/นายก เมืองพัทยา/ผู้แทน อบจ ใน ก กลาง อบจ/ผู้แทน เทศบาล ใน ก กลาง เทศบาล/ผู้แทน อบต ใน ก กลาง อบต(คือข้าพเจ้า) ได้เสนอชื่อ ๓ ท่าน เพื่อเป็นประธาน
๒.ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายล่ะ ๓ ท่านรวมเป็น ๙ ท่าน ไปลงคะแนนคัดเลือกกันเองโดยวิธีลับ เพื่อสรรหาคนเป็นประธาน ในวันที่ ๓๑ พค ๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
สำหรับรายชื่อ ๙ ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานมีผู้เหมาะสมที่เป็นประธานสองท่านที่คาดว่าจะได้รับเลือก คือ

๑.ท่านปริญญา นาคฉัตรตรี
อดีตอธิบดีกรมปกครอง
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
อดีต กกต
๒.ท่านพงโพยม วาศภูติ
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมฯ
อดีตอธิบดีกรมป้องกันภัย
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งในขณะนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าทั้งสองท่านมีคะแนนสนับสนุนท่านละสามคะแนนรวมตัวเองหรือไม่ก็ สี่ ต่อ สอง คะแนน ซึ่งหากผู้แทนฝ่าย อปท เทคะแนนไปทางท่านใด ท่านนั้นก็จะได้รับการสรรหาเป็นประธานคณะกรรมการ กถ แน่นอน ครับ ตอนนี้ทางผู้แทนฝ่าย อปท เนื้อหอม และเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากครับ

สิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะผลักดันใครไปเป็นประธานคณะกรรมการ กถ คือ ท่านผู้นั้นต้องเข้าใจในบทบาทและบริบทของ อปท เพราะคณะกรรมการ กถ นั้นว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อปท โดยเฉพาะ การลงมติใดๆ ที่ กถ ก็จะส่งผลต่อ ข้าราชการ อปท ทั้งประเทศ ไม่ว่า กทม/พัทยา/อบจ/เทศบาล/อบต โดยเฉพาะต้องเข้าใจหัวอกของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ตื่นในหลักคุณธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่พวกเราได้ และรู้ถึงความต้องการของข้าราชการท้องถิ่นฯลฯ

สิ่งที่ผมอยากเห็นหลังการสรรหาประธาน กถ เรียบร้อย คือ การนำเรื่องของข้าราชการท้องถิ่นไปพิจารณาเร่งด่วน ดังนี้

๑.การปรับฐานเงินเดือนเพิ่มอีก 8 % ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน อปท ให้เท่ากับข้าราชการพลเรือน หลังเราเสียเปรียบมานานหลายปีและต้องมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ข้าราชการพลเรือนได้ เพื่อความยุติธรรม

๒.การกำหนดเงินเพิ่มตามคุณวุฒิมาเป็นฐานเงินเดือนเหมือนข้าราชการ กพ.

๓.การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของ รองปลัด ผอ.กอง หลังจากเราเสียโอกาสมานาน

๔.การกำหนดเงินเดือนเป็นของ อปท เอง ไม่ต้องไปเดินตามหลังข้าราชการพลเรือน

ในข้อ ๑,๒ และ ๓ ควรจบในเดือนกรกฎาคม ๕๕ ส่วนข้อ ๔ เห็นควรตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ๑ ปี

และผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ กถ จะนำข้อเสนอทั้งหมดนี้เสนอต่อ คณะกรรมการ กถ ในการประชุมนัดแรกของ กถ ในเดือนมิถุนายน ครับก่อนที่ผมจะหมดวาระการเป็นกรรมการ กถ ในเดือนสิงหาคม ๕๕ คิดว่าการนี้ไม่เหลือบ่ากว่าแรง ทั้งสามเรื่อง(ข้อ ๑,๒,๓)คงจบได้ ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจและเจรจากับ คนที่จะมาเป็นประธานคณะกรรมการ กถ ก่อนที่จะผลักดันให้คนที่เราเสนอชื่อไปสามท่านลงคะแนนให้ในวันที่ ๓๑ พค ๕๕ การนี้จึงจะสำเร็จ
ด้วยความเคารพ จึงนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต แห่งประเทศไทย
กรรมการ กถ / กรรมการ ก กลาง อบต
จากhttp://samaphan.org/โดยคุณ ไชโย (182.53.228.177) [04-06-2012 23:43] #6601 (46/48)

ปลัดเชื้อ เงินเพิ่มคุณวุฒิ
4 มิถุนายน 2012 16:57
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา พูดเรื่อง เงินเพิ่มคุณวุฒิ
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1610667362
พี่น้องเอ้ย!!! ฝันของพวกเราเป็นจริงแล้ว จำชื่อพี่เขาไว้นะ ไม่ได้เขาเราคงรอๆๆ แต่อย่าลืมพี่น้องที่ฝ่าฟันกันมา โชคดีครับพี่น้องชาวไทย ไชโยยยยยย ( รออีกนิด )โดยคุณ ไชโย (125.25.26.161) [12-06-2012 20:32] #6645 (47/48)

เพื่อนๆ มีประกาศแต่งคั้งประธาน ก.ถ. แล้วววววว ดูที่เวปสมาพันธ์ปลัดฯError5