| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | สมัครสมาชิกบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | Sticker_Vote | สมัครฟรี chatroom | ลืมรหัสผ่าน | admin

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

กฤษฎีกา..คลอดระเบียบโบนัสท้องถิ่นแล้ว แต่!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

วันนี้ นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ประสานงานกับ คุณธนาวัฒน์ สังข์ทอง ผู้อำนวยการกฎหมายกลางคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 โดยมี ท่าน มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานได้ประชุม วินิจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือโบนัสของท้องถิ่น แล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ หลักการที่กระทรวงมหาดไทย เสนอทุกประการ โดยไม่ได้มีการแก้ไขใด ๆๆ ตอนนี้อยู่ กำลังอยู่ในขั้นตอน การลงนามของ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) กลับมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเสนอให้ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ลงนาม ประกาศใช้ต่อ ไป ก็คิดว่าคงไม่เกินเดือนมกราคม 2557 ระเบียบคงจะได้รับการลงนามจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สำหร้บหน่วยงานไหน ได้ผ่านขั้นตอนการประเมินต่างๆ แล้ว ก็คงจะนำไปดำเนินการเบิกจ่ายได้ต่อไป
ทั้ง นี้ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ต้องขอบคุณท่าน ธนาวัฒน์ สังข์ทอง ผู้อำนวยการกฎหมายกลางคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นอย่างมากที่ ช่วยประสานและผลักดันเรื่องดังกล่าวด้วยดีเสมอมาโดยคุณ พวกท่านคิดว่าไง (110.77.238.199) [03-01-2014 10:02]
โดยคุณ พวกท่านคิดว่าไง (110.77.238.199) [03-01-2014 10:08] #10423 (1/4)

ถ้าตามที่ติดตามข่าวมาโดยตลอด ร่างระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ มีสาระสำคัญอยู่ที่ ให้ท้องถิ่นนำระเบียบการเบิกจ่ายโบนัสของข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ

หากกฤษฎีกา บอกว่า เห็นชอบตามที่มหาดไทยเสนอทุกประการ โดยไม่ได้มีการแก้ไขใด ๆ นั่นก็หมายความว่า เราต้องได้โบนัสเท่ากันกับข้าราชการพลเรือนโดยคุณ ส (49.48.106.46) [03-01-2014 10:48] #10424 (2/4)

ลงร่างให้ดูหน่ยอครับว่าที่มหาดไทยเสนอเป็นยังไงโดยคุณ ก้อง (101.51.208.122) [03-01-2014 12:24] #10428 (3/4)

ขอบคุณครับที่ตามข่าวให้พี่น้องโดยคุณ นิิติ ทต (1.2.214.58) [09-01-2014 11:17] #10445 (4/4)

แล้ว รมต รักษาการ นี้ลงนามได้ไหม
ต้องส่่งกฤษฎีกาตีความอีกหรือไม่
หรือ พท จะเอาคะแนะนเสียงจาก อปท.
ก็คงต้องลงนามขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
รหัสลับ = 1202
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 21 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]