| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | สมัครสมาชิกบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | Sticker_Vote | สมัครฟรี chatroom | ลืมรหัสผ่าน | admin

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

เงิน พ.ต.ก.รวมเงินเดือนเพื่อเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่

ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว296 ลงวันที่ 25 มกราคม2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านขิงข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ 17 " ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านซึ่งมีเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชา หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะหรือสำหรับเงินประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ ให้นำเงินเพิ่มดังกล่าวมารวมกับเงินเดือนสุทธิที่ได้รับ แล้วเทียบอัตราเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับที่ได้รับ ..แล้วให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามขั้นเงินเดือนนั้น
หารือว่า
เงินเพิ่มสำพรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับนิติกร(พ.ต.ก.) มีความหมาย เช่นเดียวกับ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชา หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะหรือสำหรับเงินประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ หรือไม่ เพื่อที่จะได้นำเงิน พ.ต.ก. มารวมกับเงินเดือนแล้วเทียบขั้นเงินเดือนที่จะได้รับค่าเช่าบ้าน
ช่วยกันวินิจฉัยปัญหานี้หน่อย

โดยคุณ นิติกร (125.26.236.254) [01-03-2013 13:49]
โดยคุณ นักวิชาการพัสดุ (1.179.159.141) [01-03-2013 14:26] #8935 (1/10)

ผมฟันธงเลยนะคับว่า เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว คับเจ้านายโดยคุณ หนูอยากได้ Mail to หนูอยากได้ (223.205.218.219) [01-03-2013 14:39] #8937 (2/10)

เพราะแบบนี้ไงครับ ใครๆเขาจึงอยากให้เงินเดือนตามคุณวุฒิ รวมกันเป็นเงินก้อนเดียวกัน ใครเช่าซื้ออยู่สิทธิ์ก็จะเพิ่ม ใครเช่าบ้าน สิทธิ์ก็จะเพิ่มโดยคุณ นก. (10.1.0.183, 202) [01-03-2013 16:15] #8941 (3/10)

เงินเพิ่ม เงินประจำตำแหน่ง ไม่ถือเป็นเงินเดือน ไม่สามารถนำมารวมเงินเดือนเพื่อให้ได้รับอัตราค่าเช่าบ้านที่สูงขึ้นได้โดยคุณ คนภูธร (192.168.100.142) [04-03-2013 09:24] #8942 (4/10)

แล้วค่าวิชาชีพ ของ 7 วช และ 8 วช เข้าข่ายเหรอไม่คับโดยคุณ อบต (125.26.239.47) [04-03-2013 09:40] #8943 (5/10)

กรุณาอย่าคิดเอง การวินิจฉัยต้องมีเหตุมีผลที่สามารถอ้างอิงและรับฟังได้ ระเบียบก็บอกอยู่แล้วว่าเงินเพิ่มค่าวิชาให้นำมารวมได้ เป็นแต่เพียงว่าไม่มีใครเอามารวม กลัวๆๆๆ กันทั้งนั้น อ่านระเบียบให้มันถ่องแท้ สัก 3 รอบ แล้วลองวินิจฉัยโดยคุณ นิติกรรม (110.77.235.21) [04-03-2013 16:20] #8950 (6/10)

เงินเพิ่ม พ.ต.ก. ไม่ใช่เงินประจำตำแหน่งคับ เป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชาคับ ฉะนั้นนำไปรวมกับเงินเดือนเพื่ิอเบิกค่าเช่าบ้านได้คับ และผมก็เบิกแล้วด้วยโดยคุณ พนักงาน (183.89.81.159) [05-03-2013 08:59] #8953 (7/10)

เอาอย่างนี้ดีมั้ยครับ 10 คน ก็ 10 ความเห็น
ทำเรื่องหารือกรมส่งเสริมฯ เพื่อจักได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปครับโดยคุณ tao (125.26.57.126) [06-03-2013 11:28] #8958 (8/10)

สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
CC044985 เทียบอัตาเงินเดือนเพื่อรับค่าเช่าบ้าน
สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
มีปัญหาจะเรียนสอบถามดังนี้ครับ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เป็นเงินเพิ่มตามข้อ 17 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว296 ลว. 25 ม.ค. 50 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องนำไปรวมกับเงินเดืนสุทธิที่ได้รับ เพื่อเทีียบกับอัตราเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับที่ได้รับในปัจจุบันหรือขั้นเงินเดือนใกล้เคียงในระดับเดียวกันหรือระดับถัดไปตามลำดับแล้วให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามขั้นเงินเดือน หรือไม่ครับ
ถามโดย : somcha ( tao0867073872@hotmail.com) IP 125.26.xxx.xxx [ วันที่ 06/03/2556 เวลา 08:51 ]
คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ความหมายของเงินเดือน ตามระเบียบ หมายความว่า ....รวมกับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ หรือสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือสำหรับการสู้รบ ดังนั้น เงิน พ.ต.ก. ดังกล่าวจึงไม่เข้าความหมายของเงินเดือน จึงไม่สามารถนำมารวมเพื่อขอเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 06/03/2556 เวลา 09:08โดยคุณ rs (1.1.158.28) [10-04-2013 13:23] #9229 (9/10)

ตามหนังสือดังกล่าว ข้อ 17 ....ให้นำเงินเพิ่มดังกล่าวมารวมกับเงินเดือน.. เห็นว่า เงินเพิ่มกับเงินเดือน ต้องแยกกันถึงให้นำมารวมกัน มิใช่ต้องเข้าความหมายของเงินเดือนเหมือนที่ท่านว่า เพราะหากต้องเข้าความหมายของเงินเดือน ก็ไม่ต้องมาระบุให้นำมารวม เนื่องจากคำว่า เงินเดือน ก็ครอบคลุมถึงเงินเพิ่มอยู่แล้ว (เป็นความเห็นครับ) สายตรง สถ. ก็ยังไม่ถือเป็นท่ีสุด เพราะแม้แต่หนังสือสั่งการของกรมฯ กฤษฎีกาก็ยังบอกว่าไม่มีผลผูกพัน (กรณีโบนัส) หรือท่านอื่นว่าไง วิพากษ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ครับโดยคุณ นิติกร ก.พ. Mail to นิติกร ก.พ. (123.242.159.10) [18-06-2013 12:48] #9536 (10/10)

คุณ tao ถูกต้องแล้วครับ กรมบัญชีกลางยืนยัน

ส่วนคุณ นิติกรรม ก็เตรียมตัวคืนเงินแล้วก็โดนสอบวินัยขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
รหัสลับ = 4323
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 21 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]