รศ.ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สมาชิกกิตติมศักดิ์
และภรรยา ร่วมถ่ายรูปคู่กับพี่ธีรเดชประธานชมรมฯ ณ หน้าสำนักงานที่ทำการชมรมนิติกร อปท.ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยม