ภาพงานประชุมสัมมนา  ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 
22 ตุลาคม  2550


 


ถ่ายภาพรวมไว้เป็นที่ระลึก ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว ชาวนักกฎหมายอย่างเรา


 หน้าต่อไป