นายสาคร พละการ   นิติกร อบต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทร. 0-4531-8069  mr.sacon5@chaiyo.com
ขอเป็นสมาชิกด้วยคน แนน นิติกร 3 เทศบาลตำบลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี    038-494717     nan.jod@chaiyo.com  

อรนุช ไชยภักดี นิติกร อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม โทรศัพท์ที่ทำงาน 042-575332 ต่อ 11 โทรสาร 042575441  fluke154@hotmail.com

นายสุวรรณ ชื่นชมยิ่ง 52 ม.16 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย 31140 ดำรงตำแหน่ง นิติกร อบต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21100 โทร .051145152ขอเป็นแนวร่วมอีกคน เพื่อผดุงความยุติธรรมแก่สังคม
ชื่อ : นาย ภัทรนันต์ กันทา (นันต์)  ตำแหน่ง : นิติกร    ที่ทำงาน :  อบต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองฯ  จ.เชียงใหม่  เบอร์ : 0-5385-0421 ต่อ 117,119       
อีเมลล์ :
kiewfhan@msn.com
ชื่อ : ธนะวัชร์ หีตสุวรรณ ตำแหน่ง : นิติกร   ที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลปากตะโก   อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร  เบอร์ : 03-1759939  
0-7757-9137
ชื่อ นายชลาสินธุ์ ภูมิวัง ตำแหน่ง : นิติกร  ที่ทำงาน :  อบต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล มุกดาหาร   เบอร์ : 091063194    .   042-610500
ชื่อ : ปนัดดา อิสเฮาะ  ตำแหน่ง : นิติกร  ที่ทำงาน :  อบต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส  เบอร์ : 073-542623
ชื่อ : มงคลวิชญ์ วังผาสุข ตำแหน่ง : นิติกร   ที่ทำงาน :  อบต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่50180  เบอร์ : 04-1774451
ชื่อ : นายพิเชษฐ์ โพธแก้ว  ตำแหน่ง : นิติกร    ที่ทำงาน :  นิติกร อบต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง จ.สตูล  เบอร์ : 0-655-1399 
ชื่อ : นางสาวจุรีรัตน์ หนูคง ตำแหน่ง : นิติกร  ที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลจันดี   อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อ : น.ส.พัชรี  รัตนรุ่งโรจน์  (ไผ่)ตำแหน่ง : นิติกร ที่ทำงาน :  อบต.ท่าข้าม  12/15 หมู่ 4  ตำบลท่าข้าม  อำเภอสามพราน  
นครปฐม  73110
   เบอร์ : 06-5139782 034-287529 
ชื่อ : นายรุ่งวิทย์ ฟักเจริญ (กอล์ฟ) ตำแหน่ง : นิติกร ที่ทำงาน :  อยุธยา   เบอร์ : 04-1212526 
ชื่อ : นายมาโนชต์ ราชาโคตร  ตำแหน่ง : นิติกร   ที่ทำงาน : อบต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์   31190
ชื่อ : นายบุญธรรม คำชัย ( จ๋อย )ตำแหน่ง : นิติกร                   ที่ทำงาน :  สมุทรสงคราม
ชื่อ : สุภาพร ไข่ทองมากตำแหน่ง : นิติกรที่ทำงาน :  อบต. นาท่ามใต้ อ.เมือง จ. ตรังโทรศัพท์ เบอร์ : 04 -7490906   
ชื่อ : ว่าที่เรือตรีสุชาติ ศรีเฉลิม  ตำแหน่ง : นิติกร  ที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา   เบอร์ : 06-6650769    
อีเมลล์ : samilalaw@thaimail.com
ชื่อ : นายพรหมุนี ศรีสุนนท์  ตำแหน่ง : นิติกร     ที่ทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข กิ่งอำเภอ ศรีณรงค์ จ สุรินทร์
ชื่อ : นายอลงกรณ์ คำแดง  ตำแหน่ง : นิติกร ที่ทำงาน :  อบต. ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 เบอร์ : 0-1395-0881
0-5570-1395 ต่อ 12
ชื่อ : นายเบญจพล ตัณฑ์ประพันธ์ ป.หนุ่ย   ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ระดับ 4             
ที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบล  ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   เบอร์ : 01-6571664        
อีเมลล์ : tanprapun@hotmail.com
ชื่อ : อินทิรา สมบูรณ์ ตำแหน่ง : นิติกร ที่ทำงาน : อบต.บางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม 75000 เบอร์ : 034-723749      
อีเมลล์ : inthira_13@hotmail.com 
ชื่อ : นายสิโรตม์ เชื้อสามารถ (ต้องน้อย) ตำแหน่ง : นิติกร  ที่ทำงาน :  อบต. นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000  เบอร์ : 09-8194182
053-560988  042-804324   
นายไพบูลย์ นุ่นนกกด  นิติกร  อบต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190  โทร.สำนักงาน038-218128-9 มือถือ04-6015672
ชื่อ : อมรทิพย์ มีแสง  ตำแหน่ง : นิติกร  3  ที่ทำงาน : สังกัด อบต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000  เบอร์ : 06-9637746        
อีเมลล์ : p3540412@yahoo.com 
ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม  นิติกร สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังผา  อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-799324
นายศิวกรณ์ ชนะศรี  นิติกร 3  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ที่อยู่ อบจ.ตาก ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 0-40334-123
นายสมบัติ อัครกุลพิทักษ์ อบต.นิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 30110  โทร.06-8718672  akarakulpitak@hotmail.com 
นาย วิโรจน์ จันทองแท้ตำแหน่ง นิติกร3องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมีอำเภอ ดอนตาล จังหวัด มุกดาหารโทร.09-9327709
นายเศกศักดิ์ เกิดสุวรรณ เสกนิติกรอบต บ้านพระ ต.บ้านพระ อ.เมืองจ.ปราจีนบุรีโทรสำนักงาน 037-465231เบอร์ติดต่อ 04-0190511
นายพีระพงษ์ สงกลาง (นิติกรมหา)ตำแหน่ง นิติกร 3อบต.โพนเมือง กิ่งอ.เหล่าเสือโก้กจ.อุบลราชธานีโทร. 0-6614-4030โทร.0-4524-1156
ศิริพร โลหะปาน  nootnice@thaimail.com   เป็นนิติกร ที่ อบต.บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  เบอร์โทรศัพท์ 0-2921-5092-3 , 0-6521-3359
ชื่อ น.ส.อำพร ใจอ้าย นิติกร เทศบาลตำบลเชียงดาว เรียนเนฯอยู่เช่นกัน รูปถ่ายจะเอามาอวดอยู่แล้ว แต่กลัวคนดูจะช็อก
ผมด้วยครับ วัฒนา บวรศิริ อบต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี tonbanpa@hotmail.com 09-537-2455 036-246833 ( รุ่น 4 ) ยินดีครับ
นายเรืองวิทย์ จันทร์เรือง  นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม   ruengvit_chanrueng@yahoo.co.th
นายสมพงษ์ ออทอลาน นิติกร 3  ขอสมัครเป็นสมาชิกครับ  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 264 ม.5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  25240 โทร 0-3728-2636
นายพีรวิชญ์ เฮงหวาน  นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง  อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  44180
นายพิทักษ์ วิถาทานัง  นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  06-2413300
นายมงคล อุปจันทร์  หนึ่ง  นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000  โทร. 097873904,045714278

นิติกร 3 แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี  :Eitti2500@Hotmail.com

นางกรวิภา นามชุ่มนิติกร 3 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี0-2923-7610-2 มือถือ 0-6577-8759
นายประทีป ปํญญา   องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130เบอร์โทร 055-318300
นายสัตยา สุวรรณแสง  นิติกรเทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ37180 โทร.0-4546-3031 ต่อ 17
นายสายชล วิเศษดีนิติกร อบต.สีชมพู จังหวัดขอนแก่นนิติกร รุ่น4 0-4601-7497
ยินดีเป็นอย่างมากที่จะเข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของเหล่านิติกร แห่งสมาพันธ์นิติกรทั่วประเทศ  saichol_o@hotmail.com 
นายจิรวัฒน์ อมราภิรักขิต นิติกร 3เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร 0-3236-0994มือถือ0-6000-3280
ขอเป็นสมาชิกด้วยคนนะค่ะ อบต.โคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 044-605638 ต่อ 805 นิติการ
นายกฤชฐา ลักษณะเพชรนิติกร 3 เทศบาลตำบลเมืองคงจ.นครราชสีมาโทร.01-5466631  Young Turk
จ่าเอกพิชญ์ เครื่องกัณฑ์   ขอเป็นสมาชิกด้วยครับพิชญ์ เครื่องกัณฑ์อบต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1112008-2501-7547-8
นางสาวจันทราภรณ์ ไพศาล นิติกร อบต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทร.08-3364-7399 ที่ทำงาน 0-4450-4549 ต่อ 15  แมวเซา 
นาย กรต พรหมนารถ  อบต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ. นครพนม 07-8536330
นายประวิทย์ จินดาวงค์นิติกร 3 อบต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ. ตราดโทร.0-86543-9979
ชื่อ : นายกฤชกร ธนอภิรัตน์  ตำแหน่ง : นิติกร  ที่ทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ : 087-6744715  riddleboy_024@yahoo.com 
นายวรพงศ์ คำนาแซง นิติกร อปท. รุ่นที่ 4 อบต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 044-886136 ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์นิติกร อปท.แห่งประเทศไทย ครับ
ยินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ชื่อ นายกนกศักดิ์ พรหมเมศร์ ตำแหน่ง นิติกร 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3562-4306
นายวิทยา ปัจชะ นิติกรเทศบาลตำบลสีดา กิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 ขอสมัครสมาชิกครับoof.wit@chaiyo.com
นายถวิล เกื้อกูล นิติกร อปท. รุ่น 1 อบต. โคกสูง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น 40250 043-421086
นายนัฐพงษ์ อัมโภชน์ นิติกร 3 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 036-503240 , 036503303 , 0858743525jo45je@thaimail.com
นายวุฒิพงษ์ ช่างเกวียน นิติกร3 อบต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 tel.087-9645982tui9777@hotmail.com
saichol_o@hotmail.com   นายสายชล วิเศษดี นิติกร รุ่น 4   ตำแหน่ง นิติกร อบต.สีชมพู   อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
40220  โทร 084-6017497  ยินดีและดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพ นิติกรนิติกรสีชมพู -
geegy2522@hotmail.com   นางสาวจีราพร รัตนบุญ นิติกร อปท รุ่น 3  อบต. ทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
034204695 ยินดีเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์ ฯ คะ
worradon_49@hotmail.com   นายวรดล หวานแหลม นิติกร รุ่นที่ 5  อบต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240  โทร 054-263234-5
ชื่อ นายสุชาติ น้อยคนดี  ตำแหน่ง ปลัด อบต.สถานที่ทำงาน อบตศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ   ์โทรศัพท์ 0810416473
kan_inthong@hotmail.com   น.ส.กาญจนา อินทอง  นิติกร 3 อบต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต

จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีรูปภาพนะครับ   ต่อ หน้าที่ 8 สาวสวย
สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ส่งรูปและรายละเอียดเข้ามารีบๆทยอยส่งกันเข้ามานะครับแล้วเราจะ
นำมาลงให้โดยส่งทางจม.หรือสแกนส่งมาทางอีเมลล์พร้อมชื่อเบอร์โทรที่ทำงานและรายละ
เอียดเล็กน้อยเราจะลงตามลำดับก่อนหลังที่ส่งมาโดยดูจากวันที่ประทับตาไปรษณีย์ หรือ
วันที่ๆส่งมาทางอีเมลล์ กรุณาส่งรูปสวยๆหล่อมาครับเราจะลงให้และรายละเอียดดังตัวอย่าง

copyrightę:2004 All rights reserved by www.nitikon.com : Thailand   
E-Mail: nitikon101@gmail.com And nitikon@hotmail.com มือถือ 01-0207284 
โดย สมเกียรติ วรรณสุทธิ์ นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่   50350 


นางสาวทัดดาว บุญสาย
นิติกร ระดับ 4
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ
อวังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว
จ.นครราชสีมา 30370
โทร 081 0759650 , 084 0362323
ขอเป็นสมาชิก
โดย นิติกรรุ่น 5 -  

ชื่อ : นายอภิชาติ บุญทาทิพย์
ตำแหน่ง : นิติที่
ทำงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
e-mail : boontatip@thaimail.com

ชื่อ นายนิรัตน์ ยารังษี
ที่ทำงาน อบต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
ตำแหน่ง นิติกร 3
เบอร์โทร 053-368405
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับ

ชื่อ นายกรต พรหมนารถ ตำแหน่ง นิติกร
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า ตำบลอุ่มเหม้า
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
โทร/โทรสาร.0-4253-7879
โทรศัพท์มือถือ.08-7853-6330
ขอสมัครสมาชิกด้วยคนนะครับ
E-mail. Krot-999@hotmail.com

นางสาวจริยา ทองขาว นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทร. 045 - 660720

นายชาญชัย มนต์วิเศษ นิติกร รุ่นที่ 5
นิติกร3
อบต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร 085-1131845 , 038-444391 ต่อ14
โดย ปธ.ภาคตอ.รุ่น5 

นายสิทธิชัย อัคพิน นิติกร รุ่น4
อบต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
26120
โทร.0-3730-0017
ขอร่วมเป็นสมาชิกด้วยคน

มะลิวัลย์ เพ็งสอน
อบต.หนองบัวดง ม.2 ต.หนองบัวดง กิ่ง อ.ศิลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ 33160 โทร.08-1579-9269
ขอเป็นสมาชิกด้วยค่ะ
โดย อบต.หนองบัวดง -  

นายอธิคม เตชะ นิติกร อปท.รุ่นที่ 5
เทศบาลตำบลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ 33240

อบต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดย นายจรัญ ทิพย์สิทธิ์ -  

ตำแหน่งนิติกร อบต. คลองพน องคลองท่อม
จ.กระบี่ 089-0022024

นายนิรันดร์ จีนเฮ็ง นิติกร 3 อบต.น้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 055-454180 ขอร่วมเป็นสมาชิกด้วยคน

นายเกียรติภูมิ มีธรรม นิติกร4 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรมนิติกร เบอร์ติตต่อ 0867184567

 ส.อ.ธวัช จงรักษ์ภูวนาถ ตำแหน่งนิติกร อบต. คลองพน องคลองท่อม
จ.กระบี่ 089-0022024