21
ชื่อ : นายวัฒนา  รอดทอง 
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :สำนักงานอัยการ
จังหวัดนครนายก
(ศาลากลางหลังเก่า ) ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
 เบอร์ : 0 - 4063 - 8166  
.......................
.......................         
อีเมลล์ : rodtong@chaiyo.com
22

ชื่อ : นายประพันธ์ จงประเสริฐ 
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.นาทราย 
ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

 เบอร์ : 05-8630519  
.......................
.......................         
อีเมลล์ :  joy.eah@thaimail.com

 

 

23

 ชื่อ : นายวิชาญ สุทธิเนียม (ใหม่)
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห ์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
 เบอร์ : 0-4024-7470
036 -507047
.......................         
อีเมลล์ : 

24

 ชื่อ : นายจีรวัฒน์ เจริญสวัสดิ์ (บอย)
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.ทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
 เบอร์ : 05-0917347
.......................
.......................         
อีเมลล์ : 

25

 ชื่อ : นายธีระศักดิ์  คงนวล (อู๊ด)
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.หนองสรวง  อ.วิหารแดง  
จ.สระบุรี
 เบอร์ : 09-1679914
036-365491
.......................         
อีเมลล์ : Audcamel@thaimail.com
             Audcamel9914@hotmail.com

26

ชื่อ : นายประดิษฐ     มีภู่  
ตำแหน่ง : นิติกร   3                
ที่ทำงาน : 
ทม.สระแก้ว  
อ.เมืองฯ       จ.สระแก้ว  
รหัสไปรษณีย์ 27000

 เบอร์ : 
037 247 013 ต่อ227
.......................         
อีเมลล์ : 

27

ชื่อ : ส.อ. พนม  สุราษฎร์
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.บ้านเล่า 80/1 หมู่ 2 
ตำบลบ้านเล่าอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 เบอร์ : 09-0790056
044-883203
044-833628
อีเมลล์ : 

28
ชื่อ : อุมารินทร์  ปักเคเต (ติ๊ก)
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน : 
อบต.วังตะกู อ.เมือง 
จ.นครปฐม

 เบอร์ : 
.......................
.......................         
อีเมลล์ :
pakkhete@hotmail.com  
หรือ pakkhete@yahoo.com  
หรือ umarin.tik@chaiyo.com
29

ชื่อ : จ่าเอกอัครพล   สุพร  
ตำแหน่ง : นิติกร   4                
ที่ทำงาน :  อบจ.นครพนม  
อ.เมืองฯ     จ.นครพนม  
รหัสไปรษณีย์   48000

 เบอร์ : 0-6715-5650 ,0-1052-2523
0-4251-2955     ต่อ 23 , 26    
.......................         
อีเมลล์ : 

30
ชื่อ : นางสาวธัญชนก   เกยสูงเนิน  
ตำแหน่ง : นิติกร   3                
ที่ทำงาน :  อบต.หัวรอ  
อ.เมืองฯ     จ.พิษณุโลก  
รหัสไปรษณีย์   65000

 เบอร์ :   
0-5528-0546   0-5525-1494   
 
ต่อ  13 , 16

.......................         
อีเมลล์ : 
31

ชื่อ : ประไพรี ปี่เงิน ( แหม่ม)
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน : อบต.ศรีษะจรเข้น้อย กิ่งอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ
(ส่วนหนึ่งของสนามบินสุวรรณภูมิ)
 เบอร์ : 
.......................
.......................         
อีเมลล์ : 

 

32
ชื่อ : นายภาณุทัศน์ จงเจริญ
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.อ่าวน้อย หมู่ 7 ต.อ่าวน้อย
อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77210
 เบอร์ : 
032-554056
.......................         
อีเมลล์ : panutat007@hotmail.com


33

 ชื่อ : นาย อนุชาติ  ชัยมงคล  
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.วังหลุม  
อ.ตะพานหิน   จ.พิจิตร  
รหัสไปรษณีย์   66150

 เบอร์ : 0-1971-3651 
0-5664-1995
.......................         
อีเมลล์ :

 

34
ชื่อ : นางสาวสรวงสุดา  ปาระมี  
ตำแหน่ง : นิติกร  3                 
ที่ทำงาน :  อบต.สันกลาง  
อ.สันป่าตอง     จ.เชียงใหม่  
รหัสไปรษณีย์   50120

 เบอร์ : 0-6658-297x
0-5382-3166   
.......................         
อีเมลล์ : 
35

ชื่อ : นายจีรศักดิ์  โห้กุ่ย(ต้อ)
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ
สุโขทัย
 เบอร์ : 01-9893752 
055-699413
.......................         
อีเมลล์ : 

 

36
ชื่อ : ปริญญา แสงแก้วเขียว (อั๋น) 
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน : กรรมาธิการวิสามัญ 1 สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา
 เบอร์ : 0-7031-7203  
.......................
.......................         
อีเมลล์ : 
37

ชื่อ : นายณัฐพงศ์ แสงตะคล้อ (ต๊ะ)
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.นครปฐม    อำเภอเมือง    จังหวัดนครปฐม   73000 
 เบอร์ : 
0-34290593
.......................         
อีเมลล์ : 

 

38
 ชื่อ : นายวสันต์ ศรีสนอง
ตำแหน่ง : นิติกร   3                
ที่ทำงาน :  อบต.ม่อนปิ่น เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง 
จ.เชียงใหม่ 50110
 เบอร์ : 04-0115763
053-886366 ต่อ 14 
.......................         
อีเมลล์ : 
39

ชื่อ : นายณฐพล สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง : นิติกร  5                 
ที่ทำงาน :  อบต.ชะมาย อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช
 เบอร์ : 05-885-9378
075-424103 ,075-424103
075-422037,fax,075-424452  
อีเมลล์ : natt2517@yahoo.com natthapon@chamailocal.com

 

40
ชื่อ : นงนุช สมนึกเจริญสุข
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.หนองปลิง อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร 
 เบอร์ : 04-0489462
.......................
.......................         
อีเมลล์ : 

จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีรูปภาพนะครับ   ต่อ หน้าที่ 3  (นายมหัคฆพันธ์ฯลฯ)
สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ส่งรูปและรายละเอียดเข้ามารีบๆทยอยส่งกันเข้ามานะครับแล้วเราจะ
นำมาลงให้โดยส่งทางจม.หรือสแกนส่งมาทางอีเมลล์พร้อมชื่อเบอร์โทรที่ทำงานและรายละ
เอียดเล็กน้อยเราจะลงตามลำดับก่อนหลังที่ส่งมาโดยดูจากวันที่ประทับตาไปรษณีย์ หรือ
วันที่ๆส่งมาทางอีเมลล์ กรุณาส่งรูปสวยๆหล่อมาครับเราจะลงให้และรายละเอียดดังตัวอย่าง

copyrightę:2004 All rights reserved by www.nitikon.com : Thailand   
E-Mail: nitikon101@gmail.com And nitikon@hotmail.com มือถือ 01-0207284 
โดย สมเกียรติ วรรณสุทธิ์ นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่   50350