เป็นงานเขียนชิ้นแรกของผมครับ จะดีหรือไม่ดี ทำได้หรือไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันครับ
ราคาปก 100 บาท ซื้อหามาอ่านเพื่อศึกษาได้จากร้านหนังสือทั่วไป
สั่งซื้อโดยคตรงได้ที่ "บ้านพุทธามหาเวท" โทร 02 518 1181, 089 698 3453
ฟรี...ค่าจัดส่ง ทางไปรษณีย์ พร้อมวัตถุมงคลอภินันทนาการ
เป็น บทความที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน “นิลนาคราช” ต่อการเรียนรู้ศึกษา ฝึกหัดปฏิบัติเกี่ยวกับ วิชาสะกดจิต หรือ ทฤษฎีการสั่งจิตใต้สำนึก ได้นำสิ่งที่ตนเอียนเรียนจำทำได้นั้นมาพิสูจน์ทดสอบ จนกระทั่งแน่ใจและสรุปได้ว่า มีคุณประโยชน์ ต่อทั้ง ตนเอง ผู้เรียนรู้ฝึกฝนจน และบุคคลอื่นอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาช่วยเหลือสังคมได้อีกหลายประการ จึงได้ให้ความกรุณาต่อสำนักพิมพ์ฯ นำมาพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทาง โดยในเบื้องต้นได้ตัดทอนเป็นบทเป็นตอนลงพิมพ์ใน “นิตยสารพุทธามหาเวท” ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือน วางจำหน่ายยังร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ปรากฎว่า วิชาสะกดจิต...ทฤษฎีการสั่งจิตใต้สำนึก โดย นิลนาคราช เป็นคอลัมภ์หนึ่งในนิตยสารพุทธามหาเวท ที่มีผู้อ่านให้ความสำคัญและติดตาม และมีข้อเสนอทางสำนักพิมพ์ให้รวบรวมเป็นหนังสือเล่ม เพราะหากติดตามอ่านเพื่อศึกษาจากนิตยสารพุทธามหาเวท ที่มีให้อ่านเป็นตอน ๆ ที่ละบทๆ ในแต่ละเดือนนั้น ไม่ทันอกทันใจ อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติฝึกฝนมากยิ่งขึ้น เพราะหนังสือเล่มเป็นหนังสือเล่มไม่ใหญ่นัก เหมาะแก่การพกพามากนิตยสารซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหญ่ ด้วยแหตุนั้น จึงเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งทางสำนักพิมพ์ หวังเป็นอย่างยิ่งมาจะนำประโยชน์มาสู่ท่านผู้อ่านที่ศึกษาเรียนรู้แล้วนำไป ปฏิบัติฝึกฝน ตามเจตนาของผู้เขียน
สุรศิลป์ ตัณตยกุล
บรรณาธิการ
ราคาปก 100 บาท ซื้อหามาอ่านเพื่อศึกษาได้จากร้านหนังสือทั่วไป
สั่งซื้อโดยคตรงได้ที่ "บ้านพุทธามหาเวท" โทร 02 518 1181, 089 698 3453
ฟรี...ค่าจัดส่ง ทางไปรษณีย์ พร้อมวัตถุมงคลอภินันทนาการ
วางตลาดแล้วยังร้านหนังสือช ั้นนำ ตัวแทนฝ่ายจัดจำหน่ายเน้นร้านใน ห้าง เช่น นายอินทร์, ซีเอ็ด, บีทูเอส เป็นต้น และร้านหนังสือร้านใหญ่ใหญๆ ของอำเภอ-จังหวัดครับ