พี่ธีรเดช ประธานชมรมนิติกร อปทฯ อุทธรณ์คำสั่ง อบจ.พิษณุโลก
เรื่องเงินเพิ่มเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ // แสดงความคิดเห็นที่นี่

 

รายงานการประชุม ก อบต ครั้งล่าสุด มีนา 1 และ 2
--------------------
ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาชิกกิตติมศักดิ์ชมรมฯ และดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
............. 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่จากงานวินัยฯเรื่องเงิน พตก.
ดูมติ ก อบต. เกี่ยวกับการรับรองหลักสูตร วินัย 15 วันและการทำผลงานข้างล่าง นี้
ที่มาจากเว็บสมาพันธ์ปลัด

หน้า 1 - 10  [.pdf]
หน้า 11-20  [.pdf]
หน้า 21-30  [.pdf]
หน้า 31-40  [.pdf]
หน้า 41-50  [.pdf]

ข่าวด่วนเงิน พตก จากประธานชมรม  ( 17 กพ. 54 ) คลิกที่นี่


ข่าว พตก.เดิมจากประธานชมรมฯ     

พิษณุโลกนำร่องเรื่องเงิน พตก. จังหวัดอื่นน่าเอาเป็นแบบอย่างอ่านที่นี่

ข่าวด่วนเงิน พตก. ล่าสุด ๒๘ มิ.ย.๒๕๕๕
รวมปัญหาทางปฏิบัติการยื่นขอรับเงิน พ.ต.ก.

ร่วมลงลายมือชื่อเพื่อยื่นหนังสือเกี่ยวกับเงิน พตก. 
ที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
นักกฎหมายท้องถิ่น เกือบ 7 หมื่นบาท

ข่าวด่วนเงิน พตก. 
แสดงความคิดเห็นที่น
ี่   //////   รวมเกี่ยวกับเงิน พตก ทั้งหมดที่นี่
ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายแหล่ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการมา ณ โอกาสนี้

คำแนะนำการฟ้องคดีปกครอง เรื่องเงินเพิ่มตามวุฒ
***********
กระทู้คดีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เดิม!!!


ข่าวด่วนเงิน พตก. 

แสดงความคิดเห็นที่นี่   //////   รวมเกี่ยวกับเงิน พตก ทั้งหมดที่นี่
ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายแหล่ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการมา ณ โอกาสนี้

รายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วม

ด่วนที่สุด ล่ารายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมยื่นหนังสือ
งานสุดท้ายหากไม่มีผู้ร่วมตามที่ขอผมขอยุติการเรียกร้องเงิน พตก.ทุกกรณี
และจะยุติกระทู้หัวข้อเงิน พตก. ทั้งหมด

นัดหารือเพื่อทวงถามและยื่นเรียกร้องสิทธิ์อันพึงมีพึงได้
เกี่ยวกับเงิน พตก. เร็วๆนี้ครับพี่น้อง

แจ้งข่าวเงิน พตก.ล่าสุด และ หลักสูตรนักกฎหมายท้องถิ่น
มติ ก กลาง ล่าสุด 4/2554 1  และ 5/54  2
--------------------------------------
เงิน พตก.กำลังใจของนิติกรที่ต้องรอ

 

***********
ดูตัวอย่างคำฟ้อง เงิน พตก ที่นี่

แสดงความคิดเห็นแก้ไข เพิ่มเติมที่นี่

*****************

เดี๋ยวรวบรวมเรียบเรียงจัดหน้าใหม่

 เข้าหน้าแบบใหม่คลิกที่นี่ครับ