งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ปัญหาเกิดกับตัวเวบมาสเตอร์เอง นักกฎหมายมิใช่เทวดาที่จะต้องรู้ทุกเรื่อง แต่อ้างไม่ต้อง ต้องรอบรู้ ต้องศึกษาค้นคว้าตีความ ฯลฯ ก็โอเคเป็นประสบการณ์มาแชร์ต่อพี่น้อง

จะนำข้อมูลข่าวสารมาอัพเดท เพื่อมิให้ทำกันผิดพลาด ไม่มีเคสผิดเขาก็ไม่ทัก ใครล่ะอยากจะเป็นเคสตัวอย่าง อย่างน้อย การที่ผู้ตรวจจะเอาระเบียบมาฆ่ากันอย่างเดียวให้ดูหลักนิติธรรมด้วย ว่า เสียหายแก่รัฐแค่ไหนเพียงไร เจ้าหน้าที่ทุจริตไหม อาจจะบกพร่องผิดพลาดในระเบียบ แต่ไม่ได้เกิดการเสียหายต่อรัฐ  ใช่อยู่ว่า ป อาญา ระบุ ทุกคนจะอ้างไม่รู้กฎหมายมิได้ โดยเฉพาะนักกฎหมายเองด้วยแล้ว และการเสียหายนั้นมิใช่เสียหายในรูปแบบทรัพย์ แต่เป็นการเสียหายเพราะผิดระเบียบในตัว ฟังแล้วก็ดูดี 
        อย่างไรแล้วอยากให้พิจารณา ประกอบหลายส่วนมากๆ มิใช่ฟันแต่ระเบียบอย่างเดียว ผิดว่าไปตามผิด ประกอบการกระทำเจตนา ความเสียหายจริง  

 

  ขอดึงกระทู้และลิ้งที่เกี่ยวข้องมาไว้ก่อน

  

http://www.nitikon.com/boardtxt/view.php?No=292

http://www.dla.go.th/upload/templateOrganize/menu/2014/7/1404370369820.pdf  การเบิกเครื่องแต่งกาย

http://www.library.coj.go.th/info/data/N13-05-001.pdf  ระเบียบมหาดไทย

 

 

http://www.kkmuni.go.th/webboard/qDetail.php?qid=1070