ี่จากเวบมติชนจริง

และนี่ที่ตัดแสกนมา

แสดงความคิดเห็นที่นี่