ภาพกิจกรรม บางส่วน นิตกร อปท.รุ่น 6/2550


 


 น่ารักจัง

 ชายทะเล

 ท่านนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่

 แอ๊คกันเข้าปายยยยย

 ระวังซึนามิ