ภาพกิจกรรม บางส่วน นิตกร อปท.รุ่น 6/2550


 


 อยากเป็นคนโอบ

 แหมๆๆๆจะอิงๆ

 ทำรายกันน่ะ

 จารย์ม่ายหนักคอหรือครับ แต่ก็ยังยิ้มได้

 เอ เขาทำไร