ภาพกิจกรรม บางส่วน นิตกร อปท.รุ่น 6/2550


 


 หล่อจัง

 อืม

 หล่อกว่า

 ขนาบซ้ายขวา

 ดาวล้อมเดือน อิอิ