ประธานชมรม นิติกร อปท. แห่งประเทศไทยบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 09.00 น. นายธีรเดช  นรัถรักษา ประธานชมรมนิติกร อปทฯ ได้มาบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ที่ โลตัส พิษณุโลก

การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นอีกงานหนึ่ง ที่ทางชมรมนิติกร อปทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่นิติกร อปทฯ ในชมรม และทั่วไป

โดยแนวคิดที่อยากจะจัดโครงการเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งนักกฎหมาย หรือ นักกฎหมายท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง ความรู้ ความถูกต้อง ของความยุติธรรม เบื้องต้น และนโยบายชมรมฯคือการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ …

โจ๋ เรนเจอร์ รายงาน

Facebook Comments

Author: nitikon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *