ทน. เชียงใหม่จัดอบรม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง

ทน เชียงใหม่จัดอบรม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง
☆☆นายธัชพล อภิรติมัย รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยมี นายธีรเดช นรัตถรักษา นิติการชำนาญการพิเศษ (วิชาชีพ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ นางละเอียด ศรีล้อม นิติกรชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 #เทศบาลนครเชียงใหม่

Facebook Comments

Author: nitikon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *