กิจกรรม “โตไปไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ป.ป.ช. พิษณุโลก

วันนี้ (14 กันยายน 61) นายธีรเดช นรัตถรักษา และนายญาติพิชัย กลิ่นเจริญ กรรมการชมรม Strong- จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลสนามคลี กิจกรรม “โตไปไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยมีเยาวชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
จากเพจ ปปช พิษณุโลก..

Facebook Comments

Author: nitikon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *