แถลงการชมรมนิติกร อปท.ฯ ฉบับที่ ๑ (เมื่อนิติกรขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างตำรวจ)

ฉบับที่๑ (เมื่อนิติกรขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างตำรวจ)

Facebook Comments