ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย - การขอออก นสล

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กุมภาพันธ์ 27, 2017, 04:36:23 AM

หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
+  ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
|-+  หมวดหมู่งานที่นิติกรได้ทำ
| |-+  เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์
| | |-+  การขอออก นสล
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: การขอออก นสล  (อ่าน 45 ครั้ง)
admin
Administrator
Jr. Member
*****
กระทู้: 72

ดูรายละเอียด
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2017, 10:31:06 AM »

เรียนถามพี่ๆนิติกร ค่ะ การขอออก นสล และ ขั้นตอนการขอใช้ที่ นสล ต้องทำอย่างไรบ้างคะ มีตัวอย่างหนังสือหรือไม่ พอดีไม่มีนิติกร ทาง อบต จะขอใช้ที่สาธารณะสร้าง อบต ใหม่ แต่ ที่ดังกล่าวไม่มี นสล ค่่ะ
ช่วยด้วยนะคะ งานเร่งด่วน ผู้บริหารสั่ง ไปไม่ถูกเลย
ขอบคุณ ค่ะ

หัวหน้าสำนักฯ 1.20.98.* [ วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:03 น. ]
บันทึกการเข้า
admin
Administrator
Jr. Member
*****
กระทู้: 72

ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2017, 10:31:21 AM »

นส.ที่ มท.0718/ว1019 ลว.7 เม.ย.41 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 2553 เป็นแนวทาง กรณีที่ดินที่ยังไม่มี นสล.ควรทำประชาคมร่วมด้วย ท่านอื่นเห็นอย่างไร
โดยคุณ กำมากอน 101.51.250.*
 [ วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
บันทึกการเข้า
admin
Administrator
Jr. Member
*****
กระทู้: 72

ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2017, 10:31:51 AM »

กรณีการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช่ร่วมกันตามข้อเท็จจริงที่ถามจะแยกกระบวนการได้ ๒ แนวทาง คือ กรณีแรกที่ดินสาธารณประโยชน์มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) มีหลักเกณฑ์ใหญ่ ๆ ดังนี้ (๑) ส่วนราชการที่ขอใช้ต้องเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม) ราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด) หรือราชการส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร) (๒) ต้องระบุกิจกรรมที่ขอใช้เพื่อประโยชน์ในราชการเท่านั้น (๓) ผู้ขอใช้ต้องแจ้งความประสงค์ต่อกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดท้องที่ โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบ คือ ๓.๑ สถานที่ที่จะขอใช้ ๓.๒ ขอบเขตเนืื้อที่หรือแผนที่ ๓.๓ วัตถุประสงค์ โครงการหรือแผนงาน ๓.๔ แผนผังแสดงการใช้ที่ดินและงบประมาณการก่อสร้าง (๔) จังหวัดดำเนินการสอบสวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ (๕) กรมที่ดินเป็นผู้พิจารณาอนุมัติภายใต้ประเด็นว่าที่ดินดังกล่าวที่ขอใช้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตได้หรือไม่ ความจำเป็นแก่การใช้ประโยชน์แก่ทางราชการของทบวงการเมืองนั้นว่าสมควรหรือไม่และมีงบประมาณพร้อมที่จะดำเนินการแล้วหรือไม่ โดยหากมีข้อขัดข้องจะต้องเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาอนมุมัติและแจ้งกลับไปยังทบวงการเมืองที่ขอใช้และจังหวัดเพื่อรับทราบต่อไป
ส่วนแนวทางที่ ๒ กรณีที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ที่รกร้างว่างเปล่า) ขั้นตอนที่ (๑) (๒) (๓) เหมือนกับกรณีมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แต่ในขั้นตอนที่ (๔) จังหวัดจะดำเนินการสอบสวนตามประเด็นว่า ๔.๑ สภาพของที่ดินอยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ กล่าวคือ จะต้องเป็นที่ดินซึ่งไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและที่ตั้งรวมถึงเนื้อที่ของที่ดินแปลงนั้น ๔.๒ ตรวจสอบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตซึ่งคณะกรรมการสำรวจจำแนกประเภทที่ดินประกาศให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่และมีผู้เข้าครอบครองทำประโยชน์อย่างไรในบริเวณที่ดินตอนไหนและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยแสดงให้ปรากฏในแผนที่ด้วยโดยการประสานงานกับหน่วยทหารซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ได้ร่วมพิจารณาว่าจะขัดข้องในด้านยุทธศาสตร์หรือไม่อย่างไร ๔.๓ ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานผังเมืองจังหวัดหรือหน่วยงานผังเมืองที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นทางด้านการผังเมือง แล้วจากนั้นจึงนำที่ดินดังกล่าวมาขึ้นทะเบียนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ก่อนดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
สำหรับในกรณีที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ำ ที่เลี้ยงปศุสัตว์ ป่าช้าหมู่บ้าน ที่สาธารณะประจำตำบลและหมู่บ้าน ฯลฯ ที่ยังไม่มีการก่อสร้างถาวรวัตถุซึ่งในการขอใช้ของทบวงการเมืองนั้น อำนาจในการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวเป็นของนายอำเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
โดยคุณ จ้ะโอ๋ 125.26.225.* [ วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
บันทึกการเข้า
admin
Administrator
Jr. Member
*****
กระทู้: 72

ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2017, 10:32:12 AM »

ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ถูกยกเลิกด้วยระเบียบนี้มานานพอสมควรแล้ว แต่หลักการก็ไม่ต่างกันมาก
โดยคุณ พร 61.7.183.* [ วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
บันทึกการเข้า
admin
Administrator
Jr. Member
*****
กระทู้: 72

ดูรายละเอียด
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2017, 10:32:33 AM »

ข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้มีการยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่อย่างใด ฉะนั้น ในการพิจารณาดำเนินการของ จขกท.นั้นควรพิจารณาหลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าวประกอบด้วยซึ่่งเข้าใจว่าตามประเด็นคำถามนั้นคือ อบต.ต้องการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์เพื่อดำเนินการก่อสร้างที่ทำการ อบต.หลังใหม่ แต่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น เท่าที่ศึกษาดูจะเป็นข้อกำหนดในเรื่องของ "การถอนสภาพ" "การขึ้นทะเบียน" และ "การจัดหาผลประโยชน์" ของที่ดินสาธารณประโยชน์เท่านั้นในส่วนเรื่องของการขอใช้นั้นด้วยความเคารพต่อความเห็นของท่านอื่น ผมเองเห็นว่าคงต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมไปก่อนโดยอนุโลม โดยในขั้นตอนการปฏิบัติจริงแล้วส่วนใหญ่มักไม่ประสบผลสำเร็จเพราะเมื่อเวลาผ่านไปแล้วอาจไม่มีผู้ติดตามผลการดำเนินการหรือหากมีการติดตามผลการดำเนินการแล้วท้ายที่สุดผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตอาจไม่อนุญาตก็เป็นได้ ทั้้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เท่าที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งได้มีการดำเนินการก่อสร้างที่ทำการไปก่อนแล้วค่อยดำเนินการขออนุญาตในภายหลัง ผลก็คือกระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาตแล้วต่อมาก็มีหน่วยงานของ สตง.เข้าตรวจสอบและมีการชี้มูลความผิดต่อเนื่องมาหลาย ๆ อปท. อันนี้เป็นประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเฉย ๆ นะครับ ท่านอื่นมีความเห็นเพิ่มเติมประการใดอยากถ่ายทอดประสบการณ์น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาก็ดีนะครับ
โดยคุณ จ้ะโอ๋ 125.26.229.*
 [ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
บันทึกการเข้า
admin
Administrator
Jr. Member
*****
กระทู้: 72

ดูรายละเอียด
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2017, 10:32:55 AM »

ได้ประโยชน์มากมายเลย....ขอบคุณมากค่ะ
โดยคุณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ 1.20.98.*
 [ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] พิมพ์ 
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
 
Powered by SMF 2.0.12 | SMF © 2006–2010, Simple Machines LLC
ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, การขอออก นสล - Theme by Mustang Forums