อัพเดทล่าสุดเมื่อ 28/08/52 14:58:26

   Welcome to Faculty of Dentistry ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ชมรมนิติกร อปท.  

" นิติกร วอนประชา น่าสงสาร  มุ่งทำงาน ให้คุ้มค่า ภาษีเขา  เงินของท่าน บริการ คืองานเรา  เฝ้าปัดเป่า บำรุงสุข ให้ทุกคน  เรื่องประจบ ซบเท้า เราไม่ชอบ  ทำตามกรอบ กฎเกณฑ์ เช่นทุกหน  สิ่งใดผิด เรายอม พร้อมจะชน  เพราะเป็นคน ขวานผ่าซาก ลำบากใจ  แม้นอยู่ได้ ใคร่อยู่ไป ให้เขารัก  แม้นชนหนัก จนตัวเรา เขาผลักไส  อยู่ไม่ได้ ก็ยอม พร้อมจะไป  ขอเพียงใจ เราสู้ คู่คุณธรรม "  ประพันธ์เมื่อเข้ารับตำแหน่ง นิติกร 1 พ.ย.47

เมนูหลัก

ทำเนียบสมาชิกเวบ
กลุ่มสมาชิกภาคเหนือ
กลุ่มสมาชิกภาคกลาง
กลุ่มสมาชิกภาคใต้
กลุ่มสมาชิกภาคอีสาน
กลุ่มสมาชิกภาคตะวันออก
กลุ่มสมาชิก อบจ.
กลุ่มสมาชิกแฮมนักวิทยุสมัครเล่น
::ชุมนุมรุ่นหลักสูตรนิติกร อปท.::
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น1
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น2
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น3
ชุมนุมิติกร อปท.รุ่น4
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น5
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น6
 
(หมวดหนุ่ม)
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น6 
webmaster
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น7
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น8
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น9
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น10
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น11
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น12
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น13
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น14
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น15
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น16
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น17
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น18
ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น19

::ชุมนุมรุ่นหลักสูตรคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ๑๕ วัน::

ชุมนุม คกก.ฯ รุ่น ๑
ห้องคุยสดสมาพันธ์นิติกร
ห้องสนทนาอบต.น่ารัก
หน้าส่วนตัวเวบมาสเตอร์
อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน1
อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน2
เวบเครื่อข่ายวินัย จ.เชียงใหม่
เวบสมาคมพนักงานส่วนตำบล      
       จ.เชียงใหม
มุมคลายเครียด
ผู้ร่วมบริจาคเช็คเมลล์     
    @nitikon.com ที่นี่

 

ดาวน์โหลด

ระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ประกาศ และระเบียบ
แบบคำร้องขอโอนย้าย
ใบสมัครสมาชิกชมรมนิติกร
ใบสมัครสมาชิกเวบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงาน
มติ ก กลาง 46-47
นังสือกรม 45-48
การจัดซื้อจัดจ้าง อีอ๊อคชั่น
ความก้าวหน้าของพนักงาน

งานอำนวยการ

แบบรายงานและขออนุญาต
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบขอใช้สถานที่ราชการ*
แบบขอยืมพัสดุราชการ*
ใบคำร้องทั่วไป*
ใบเบิกวัสดุ*
รับรองบุคคลเลือกตั้งนอกเขต*
แบบแสดงความพึงพอใจ
แบบขอรับรองเงินเดือน,บุคคล*
แบบขอมีบัตรพนักงาน*
แบบขอมีบัตรสมาชิกอบต
หนังสือมอบอำนาจ
ใบนำส่งของทางไปรษณีย
รับรองจ่ายเงินเดือนสุดท้าย
สำรวจนักเรียนฝึกงาน
แบบฟอร์มจัดตั้งเทศบาล
แบบแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความต้องการ
แผนพัฒนาบุคลากร
หนังสือแจ้งเรื่องการชี้เขตที่ดิน*

งานสวัสดิการ

งานอำนวยการ

กฏหมายท้องถิ่น

กฏหมายเฉพาะองค์กร

กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
สำนักงาน กถ
สนง. กพ.
สนง. ปปช.
สำนักงาน กกถ.
กรมบัญชีกลาง(อีอ๊อคชั่น)
สนง. ท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
สนง. ท้องถิ่น จ.ปราจีนบุรี  
สนง. ท้องถิ่น จ.อุตรดิตถ์
สนง. ท้องถิ่น จ.ขอนแก่น
สนง. ท้องถิ่น จ.สงขลา
สนง. ท้องถิ่น จ.พิษณุโลก
สนง. ท้องถิ่น จ.อุทัยธานี
สนง. ท้องถิ่น จ.สุรินทร์
สนง. ท้องถิ่น จ.สุรินทร์
สนง. ท้องถิ่น จ.จันทบุรี
สนง. ท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์    
สนง. ท้องถิ่น จ.ระยอง
สนง. ท้องถิ่น จ.พะเยา
สนง. ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
สนง.ท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
สนง. ท้องถิ่น อ.เมืองอุตรดิตถ์
สนง ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์
สนง. ท้องถิ่น จ.สิงห์บุรี
สนง ท้องถิ่น จ.หนองคาย
วิทยาลัยการปกครอง
สำนักงานเลขานุการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง
ข้อมูลหอกระจายข่าวเชียงใหม่
อีเลนน่าดอทเนท
เอสเอ็มแอล
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริการ
รัฐธรรมนูญ 2540
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน
รัฐบาลไทย
ศาลปกครอง
เพื่อพัฒนากฎหมายไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
ข้อมูลภาครัฐ 1111
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
สำนักการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ฟรีอีเมลล์ คนไทยดอทคอม
โครงการ sml
ศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข

อบต.เครือข่ายลิ้

เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม
อบต.ห้วยแก้ว
อบต.ศรีถ้อย พะเยา
อบต.ท่าช้าง จันทบุรี
อบต.กุดพิมาน นครราชสีมา
อบต.แม่ไร่ เชียงราย
อบต.แม่ยวม แม่ฮ่องสอน
เทศบาลดงเจน พะเยา
อบต. องครักษ์ นครนายก
อบต.ค้อเขียว สกลนคร
อบต. ดอยงาม เชียงราย
อบต.เมืองแหง เชียงใหม่
อบต.นาตาขวัญ ระยอง
อบต.ปลวกแดง
อบต.แม่สาย เชียงราย
ศบอ.เวียงป่าเป้า เชียงราย
อบต.ตะเคียน นครราชสีมา.
อบต.เชิงดอย เชียงใหม่
อบต.ทีวัง นครศรีธรรมราช
อบต.มะขาม จันทบุรี
อบต.หัวง้ม เชียงราย
อบต.เปียงหลวงใหม่
อบต.เปียงหลวง เชียงใหม่
อบต.เปียงหลวง เชียงใหม่

LINK

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่อยากจะให้มีการ
แก้ไขระเบียบบริหารงานบุคคล
โดยลดอำนาจของฝ่าบบริหารฯลฯ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่มความเห็น


ผลการ Vote

 
 
 

 เดิมนับจาก22/4/48-24/8/50
578,952 คน

 
ชมรมนิติกร อปท. 7,500 บาท ต่อปี
ชุมนุมนิติกรรุ่น 13 จำนวน 4,000 บาท ( ปี 51 )
 ชุมนุมนิติกรรุ่น 12 จำนวน 5,300 บาท ( ปี 51 ) 
พี่มนตรี จากการจัดประชุมสัมมนาชมรมนิติกร จำนวน 2,000 บาท ( ปี 51 )
 ชุมนุมนิติกรรุ่น 19 จำนวน 2,619 บาท ( ปี 52 ) 

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท. 
สาร์นจากชมรมนิติกร อปท. ฉบับที่ 1
แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นาสัมพันธ์
ฉบับที่1(เมื่อนิติกรขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างตำรวจ)
ฉบับที่2(ขอบคุณกระทรวงมหาดไทยกรณีออกระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินอบรมฯ)
ฉบับที่3(กรณีนิติกรบางระจัน สิงห์บุรี ถูกผู้บริหารทำร้ายร่างกาย)
ฉบับที่4(การเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ ส.อบจ.)
ฉบับที่5(โครงการประชุมสัมมนานิติกร "ทิศทางการพัฒนาตำแหน่งนักกฎหมายภาครัฐ")  
ฉบับที่6(การตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือกรณีวังน้ำเขียว)
ฉบับที่7(ปัญหาข้อกฎหมาย"เรื่องเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญฯ)
ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )
ประกาศฉบับที่ 1(ชมรมได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการไม่เคว้งคว้างอีกต่อไป
ประกาศฉบับที่ 2 (ใบสมัครสมาชิก,คณะกรรมการชุดชั่วคราวของชมรม)
ประกาศฉบับที่3(เรื่องประกาศใช้ข้อบังคับชมรม)
ประกาศฉบับที่4(เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาโครงสร้างตำแหน่งนิติกรฯ)
ประกาศฉบับที่5(เรื่องขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์)
ประกาศฉบับที่6(เรื่องที่ตั้งชมรมรูปแบบและวิธีการประชุมของคณะกรรมการ)
ประกาศฉบับที่7(เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาชมรม)
ประกาศฉบับที่8(เรื่องการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายวิชาการ)
ทั่วไป
ส.ค.ส. ๒๕๕๐  จากพี่ธีรเดช  ประธานชมรม
ส.ค.ส. ๒๕๕๑  จากพี่ธีรเดช  ประธานชมรม
ส.ค.ส. ๒๕๕๒ จากพี่ธีรเดช  ประธานชมรม
หนังสือจากประธานชมรมถึง รมต.กระทรวงมหาดไทยกรณีนิติกรบางระจัน ถูกทำร้าย
เปิดใจประธานชมรม
ประวัติท่านประธานชมรม
หนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาชมรมฯของท่านทวีศักดิ์(ปลัด อบต.อ่าวน้อย จ.ประจวบ)
หนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกิติมศักดิ์ของท่านกำชัยอธิการบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ฯ
ทำเนียบรายชื่อสมาชิกชมรมฯขณะนี้และรหัสที่ใช้ในการโพสกระทู้กระดานเฉพาะสมาชิก

ข่าวเฉพาะที่เกี่ยวกับตำแหน่งนิติกร   และภาพกิจกรรมต่างๆของชมรม

ข่าวด่วนมาใหม่
สมาคมอบต.จี้รัฐสานต่อนโยบายกระจายอำนาจเร่งแก้กฎหมายท้องถิ่น  >>>อ่านต่อที่นี่
ยืดอายุความ คดีละเมิด-สัญญาทางปกครอง   >>>>อ่านต่อที่นี่
ตัวอย่างการประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคาร(เป็นพระราชกฤษฎีกา)ของเทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน  ดูตัวอย่างที่นี่>>>>>
ฟ้องคดีใหม่กฎเกณฑ์สร้างภาระแก่นิติกรอปท. >>>อ่านต่อที่นี่ 
โดย ธีรเดช  นรัตถรักษา (ประธานชมรมฯ)
การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างระเบียบ การกำหนดเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษสำหรับนิติกร    อ่านที่นี่ กรอกข้อมูลเตรียมไว้ที่นี่สำหรับนิติกรท้องถิ่นเรา
ร่างคำอุทธรณ์คำพิพากษากรณีเทศบาลเมืองตาก จากประธานชมรม  ดูที่นี่
ตัวอย่างหนังสืออบรมนิติกรอปท.รุ่นต่างๆใบสมัครฯ ดูที่นี่

HOT NEWS ข่าวเด่นประเด็นร้อน
  อีกแล้วครับท่านนิติกร เทศบาลตะพานหิน พิจิตร ถูกทำร้ายร่างกายจากฝ่ายการเมือง
   คำพิพากษาคดีแก่งเสี้ยน   ///กระทู้ที่เกี่ยวข้อง 1 ///กระทู้ที่เกี่ยวข้อง2 ///เวบไซท์ประสานงานบัญชีแก่งเสี้ยน
  นิติกรเป็นลูกเมียน้อยจริงหรือ สะท้อนปัญหาของเราชาวนิติกร มีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขียนจดหมายส่งไปลงมติชนได้อีกหนึ่งช่องทางช่วยกันครับอ่านที่นี่ต่อ พิเศษน่าสนใจใหม่ด่วนที่สุด
  แพ้คดีปกครอง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฏหมายของกฏที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี 
 อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ (โดย ธีรเดช  นรัตถรักษา ประธานชมรมฯ)
  ชนะคดีปกครองประเมินนิติกร 8 วช แล้ว อ่านที่นี่  และคำคัดค้านคำให้การกรณีดังกล่าว อ่านที่นี่
(โดย ธีรเดช  นรัตถรักษา ประธานชมรมฯ)

บทความพิเศษจากท่านที่ส่งมา
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พรบ,ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ,2550
  (โดย ธีรเดช นรัตถรักษา)อ่านต่อที่นี่ 
ชีวิตนักปกครอง  (โดย สิทธิเดช นรัตถรักษา)อ่านต่อที่นี่ 
การคำนวนราคากลางราคาก่อสร้างของกองทรัพยากร อ่านที่นี่
การชี้ขาดอำนาจหน้าที่ของ อปท. โดยประธานชมรมฯ อ่านที่นี่ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาวังน้ำเขียว 
ปัญหาบัญชีวังน้ำเขียว 
โลกนี้ช่างโหดร้ายจริงหนอจนบัดนี้ยังไม่มีผล

รวบรวมปัญหาหลักและแนวทางการแก้ไข
หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ที่บอกว่าครบเกณฑ์เลื่อนระดับให้รีบทำหากช้าต้องรายงานความชักช้า
นิติกรเอาแต่อ่านหนังสือสอบเนฯ (โดย ป.ชวน อบต. ) อ่านที่นี่
ปัญหากรณี สตง.เรียกเงินคืนพนักงานส่วนตำบล เป็นคกก.ตรวจงานจ้างไม่มีสิทธิ์เบิก
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานนี่คือหนังสือ กรมที่ให้เบิกได้ล่าสุดแต่กรมฯไม่รับผิดชอบบอกพนง.
ไม่มีสิทธิ์เบิกทุกตำแหน่งแต่เราไปดูถ้อยคำในหนังสือกัน แสดงความคิดเห็นที่นี่อ่านเนื้อข่าวที่นี่
โครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน  อ่านต่ออัพเดทแล้ว
เปิดอ่านด่วนที่สุดได้ใครที่มีปัญหามาหาทางออกร่วมกัน
โซล่าเซลล์  อ่านต่อ
ปัญหากรณีน้องเปิ้ล อ่านได้ที่นี่ 
ถึงเวลาที่เราต้องตื่นตัวเมื่อนิติกร บางระจันสิงห์บุรี โดนฝ่ายบริหารชกใช่หรือไม่  
อ่านทั้งหมดที่น
ี่//  ที่นี่  // และที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมทางวิชาการ ของ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา
คำพิพากษา กรณีไม่ต่อสัญญาจ้าง อบต.สวายจีกบุรีรัมย์  คลิกที่นี่>>>>>
พวกเราเหล่าชาวนิติกรไม่เคยสิ้นธารน้ำใจร่วมเป็นกำลังใจและ
บริจาคเงินช่วยเพื่อนเราที่ประสบอุบัติเหตุ และภาพปัจจุบัน  คลิ๊กที่นี่   //งานศพนิติกรอี๊ด
 
  โครงการประชุมสัมนานิติกร "ทิศทางการพัฒนาตำแหน่งนักกฎหมายภาครัฐ" เร็วๆนี้ >>>อ่านที่นี่ 
  อยากเห็นหลักธรรมาภิบาล จากหนังสือพิมม์มติชน >>>อ่านที่นี่ 
  สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(Clinic Center) >>>อ่านที่นี่
 
  ธุรการ 1 ใจเด็ดฟ้องนายก ผู้ว่าสั่งปลดแถมจำคุกไม่รอลงอาญา  อ่านต่อที่นี่ 
  การออกข้อบัญญัติตำบลต้องประกาศลงราชกิจจาฯหรือไม่ อ่านคำพิพากษาที่นี่   แสดงความคิดเห็นที่นี่

ร่างพระราชบัญญัติสภานิติกร โดย มนตรี แดงศรีแสดงความคิดเห็นที่นี่

ภาพกิจกรรมชมรมฯกรรม

โครงการประชุมทางวิชาการ ของ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 - 31 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา

อ่านต่อและดูภาพกิจกรรมคลิกที่นี่>>>>

โครงการเสวนานิติกรอปท.ในจังหวัดพิษณุโลก โดย อบจ.พิษณุโลก
                                                                                 อ่านต่อและดูภาพกิจกรรม>>>>

งานประชุมสัมมนาทิศทางการทำงานของนักกฎหมายภาครัฐ จัดโดย ชมรมนิติกร อปท. วันที่ 22 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
อัพเดทล่าสุดจุใจ 17 หน้าครับใครเป็นใครดูกันเองนะครับบรยากาศที่สุดชื่นมื่น
เป็นกันเองได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ร่วมกันความจริงอยากจะบรรยายภาพ
แต่ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงไม่รู้ว่าใครเป็
ใครเพราะผมไม่ได้ไป
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าเดินทาง
  ข้อความคิดเห็นก่อนจัดงานและหลังงานที่นี่
  อ่านต่อและดูภาพกิจกรรม>>>>

ดูกิจกรรมทั้งหมด>>>>> 

ข่าวสารประจำวันกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ลงพระปรมาภิโธยในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๖๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจาฯ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) มีผลทำให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันจนครบ ๖๐ ปี กำนันคัดเลือกกันเองระหว่างผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดยส่งรายชื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านลงคะแนนเลือก ผู้อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันยังคงอยู่ได้จนกระทั่งครบวาระ รายละเอียดคลิกที่นี่
พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ลงพระปรมาภิโธยในพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง แล้ว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีผลหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๑๒๐ วัน ทำให้ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว หรือหย่าร้าง หรือเป็นหม้าย สามารถเลือกใช้คำนำหน้านามว่า "นาง" หรือ "นางสาว" ได้ รายละเอียดคลิกที่นี่

 ข่าวการเปิดสอบงานราชการทั่วไป

กรุณาตั้งกระทู้ให้ถูกที่เพราะตั้งผิดที่จะโดนลบกระทู้ 
จาก WEBMASTER

หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ 

เฉพาะท่านประธานชมรมฯและสมาชิกที่มีข่าวด่วนน่าสนใจเท่านั้น ( นอกนั้นชออนุญาตลบนะครับ)

  

      โพสข่าวใหม่ /อ่านข่าวทั้งหมด

ทำเนียบรายชื่อและรหัสสมาชิกชมรมนิติร อปท. อัพเดทล่าสุด (โดย ธีรเดช นรัตถรักษา ประธานชมรมฯ)
กระทู้ยืน    เงินเพิ่มพิเศษสำหรับนิติกร อปท.เลือนลางแล้วหรือไม่ เราเป็นลูกเมียน้อยจริงหรือไม่ ก กลางไม่ผ่านหลักเกณฑ์ให้
                 ทำไม ? เพราะอะไร ? ตำแหน่งนิติกรไม่ได้ไปนั่งร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นด้วยใช่หรือไม่?
                  ความจำเป็นหรือความสำคัญของนักกฎหมายมีน้อยไปในสายตามผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่? สมองไหลคืออะไร?
                  พี่น้องนิติกรโปรดแสดงความคิดเห็นกันที่นี่สะท้อนความรู้สึก พวกเราด่วน เพื่อรวบรวมส่งข้างบน................

  

    ห้องประชุม Online
  ตั้งกระทู้ใหม่ /ดูกระทู้ทั้งหมด
เฉพาะสมาชิกชมรมนิติกร อปท.เท่านั้นโดยใช้รหัสประจำตัว
ทำเนียบรายชื่อสมาชิกชมรมฯขณะนี้และรหัสที่ใช้ในการโพสกระทู้กระดานเฉพาะสมาชิก

เว็บบอร์ดสำรองหากบอร์ดอื่นๆใช้ไม่ได้

ทำเนียบสมาชิกชมรมนิติกร อัพเดทข้อมูลโดยชมรมนิติกร ( ประธานชมรมฯ)
ประธานชมรมเข้าล็อกอินอัพเดทได้ที่นี่

  

  

      ตั้งกระทู้ใหม่ /ดูกระทู้ทั้งหมด

กระดานข่าวสารจาก ป เบญจพล น่าสนใจมากคลิ๊กอ่านด่วนที่สุดเดิม

 

ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่  ///  ดูกระทู้ทั้งหมด

 

 เชิญโพสกระทู้สอบถามเกี่ยวกับการทำงานในตำแหน่งหน้าที่นิติกรมีปัญหา เรื่องไหนต้องการปรึกษาเรื่องอะไรเชิญที่นี่ครับ
เฉพาะเรื่องงานเท่านั้นนะครับ
 กระดานคุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรเดิม ถ้าเป็นหัวข้อใหม่ตั้งที่กระทู้ใหม่ข้างบนเลยนะครับ

 

โพสแจ้งความประสงค์โอนย้ายกระทู้ใหม่ที่นี่  ///  ดูกระทู้ทั้งหมด

เวบหน่วยงานราชการที่รับโอน(ย้าย)
1.
กระทรวงเกษตร         2.กระทรวงยุติธรรม       3.กระทรวงสาธารณสุข
 

 ::: รวมลิงค์เครือข่าย :::

สมาคม อบต. ชมรมคนเทศบาล
อินเตอร์เน็ตตำบล เครื่อข่ายท้องถิ่น
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น (เก่า) ช่างโยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น (ใหม่) ชมรมปลัด อบต. โคราช
กลุ่มพนักงานส่วนตำบล จ. นพ. สมาคมพนักงานเทศบาล
ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มรภ.สารคาม ไทยตำบล
ชมรมช่างโยธา ครูเทศบาล
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล พัสดุ.คอม 
สมาพันธ์ปลัด อบต. ชมรมนักพัฒนาชุมชน
กลุ่มวิจัยและพัฒนากฎหมายคดีความและนิติกร สพฐ ธนาคารกรุงไทย
ชมรมนิติกรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชมรมนักกฎหมายภาครัฐ
กลุ่มเพื่อนพนักงานจัดเก็บรายได้ ชมรมนิติกรสาธารณสุข
ชมรมเทศกิจ กทม. ชมรมพัสดุ
ชมรมธุรการท้องถิ่น ชมรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ชมรมจนท/จพงการเงินและบัญชี อปท. สายใยรัก
ชมรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ชมรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เวบอบต.ออนไลน์ รวมหลากหลายข้อมูล สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ
กลุ่มภารกิจงานวินัยและนิติการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
 เว็บเดิม  ///  เว็บใหม่  
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และwww.dinla.tk
เว็บข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ( ก.พ.ค.)
เว็บชมรมนิติกร ศึกษาธิการ

 รวมกฎหมายงานช่างและราคาวัสดุต่างๆ มาตรฐานราคาครุภัณฑ์

Download ทั้งหมด คลิกที่นี่  >>>>> 

มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า     มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน


ซีดีรวมกฎหมาย อปท.สำหรับท่านที่สนใจ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน มีจำหน่าย สามชุด 
  ชุด 1  ชุด 2   ชุด 3
และล่าสุดซีดีชุดที่4งานบริหารงานบุคคลข้อมูลเพียบครับ
 / ชุดที่ 5 เกี่ยวกับงานเลือกตั้ง

มีข้อมูลหรือบทความใดจะให้เผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งนิติกร
และบุคคลทั่วไปส่งเป็นไฟล์เอกสารที่พิมพ์แล้วมายังที่อยู่ด้านล่าง ย้ำที่พิมพ์ลงแผ่นดิสก์
หรือซีดีแล้วนะครับเพราะถ้าส่งเป็นเอกสารมาไม่มีเวลาพิมพ์

จำหน่ายหนังสือดีมีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ครับ

 

 

บริหารงานบุคคล

แบบเลื่อนระดับในและนอกระดับควบ
เริ่มจากซี 3
*   
แบบไฟเวิร์ดที่นี่
แบบขอโอนย้าย
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ใบลาป่วย-กิจ
ใบอนุญาตลาพักผ่อน*
ใบชี้แจงไม่ส่งใบลา*
แบบสมัครพนักงานจ้าง
สัญญาพนักงานจ้าง
ปรับแผนอัตรากำลัง
แบบการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง*
แบบขอเครื่องราชย
แบบควบคุมและตรวจสอบวันลา
หนังสือลาออกจากราชการ
 

บริหารงานบุคคล

การสรรหาตำแหน่งผู้บริหาร 1   2
ระเบียบเครื่องราชย์
พนักงานละเมิด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เลื่อนระดับ  1     2   (ยังไม่ได้
รายชื่อผู้รับเครื่องราชย์ปี48
คุณสมบัติเฉพาะของพนักงานจ้าง
ถาม-ตอบพนักงานจ้าง1    2
ประกาศบริหารงานบุคคลเพิ่ม
การประเมินผลบุคคล
ร่างบริหารงานบุคคล
สถาบันรับรองคุณวุฒ
การเปลี่ยนสายงาน
ประเมินพนักงานจ้าง
การต่อสัญญา
ช่วยราชการ

อื่นๆที่น่าสนใจ

การประชุมสภา 47
การเลือกตั้ง
บัญชีครุภัณฑ์ 48
ราคาคอมพิวเตอร์ 48
ปรับงบประมาณ
ระเบียบพัสดุ 48
ระเบียบประปา 48
พรบ.อบต.ฉ5
ตั้งเทศบาล
การจ่ายเงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์
การจ่ายขาดเงินสะสม
ศัพท์ท้องถิ่น
ระเบียบผู้สูงอายุ 45  43
การประเมินความพร้อมการศึกษา
ระเบียบคนพิการ 39
แผนพัฒนาพนักงาน
นโยบายมท.1     1   2    3
จ้างเอกชนทำงาน
คู่มือเลือกตั้ง อบต.
สอนเขียนเว๊ป 1  2
คำแนะนำในการเขียนความ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
     ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
     ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
     ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2548
การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
    ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 
แนวทางการปฏิบัติกรณีสรรพากร
ขอ    อายัดตามเรื่องเสร็จที่ 498/2548
แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัด
    ภาษีค้างชำระ
การเปรียบเทียบคดีละเมิด
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
    ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน พ.ศ.2548
ร่างกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น
กฎหมายแนวทางการปฏิบัติงาน
อปท
พรบ.พรก ที่เกี่ยวแก่ อปท.
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรม
     การตรวจการจ้าง
การเปรียบเทียบคดีละเมิด
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น 2547

งานสวัสดิการ

ค่าเช่าบ้านเยี่ยมมาก***
ค่าเช่าบ้าน
เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ค่ารักษาพยาบาล  1     2
ทุนการศึกษา
กองทุน กบถ.
อัตราเงินเดือนแรกเข้า
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1    2   
อัตราเงินเดือน
อัตราค่าตอบแทน  ค่าจ้าง
หารือการเบิกเบี้ยเลี้ยง
เทียบตำแหน่งเบิกเบี้ยเลี้ยง
บำเหน็จบำนาญ48
ท้องที่เบิกค่าเช่าบ้านไม่ได
การจัดหาที่อยู่อาศัย
ค่ารักษานวดไทย
ค่าตอบแทนสมาชิกอบต
ระเบียบค่าเดินทาง48 และ เพิ่มเติม
ค่าครองชีพ48 และค่าตอบแทน
การลาของสมาชิก ปี42
ระเบียบค่าเดินทางปี 2ก.ย.48

ภาครัฐที่เกี่ยวกับกฎหมาย
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับกฏหมาย
และเวบให้คำแนะนำกฏหมาย
 

สนง.กิจการยุติธรรม
ผู้ตรวจการ
กฏหมาย
สถาบันนิติฯ
รัฐสภา
สนง.ป้องกันยาเสพติด
กฏหมายน่ารู้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร
ราชบัณฑิตยสถาน
กฎหมายเรื่องบ้าน
กฏหมายรัฐธรรมนูญ
มติ ค.ร.ม
ศาลาว่าการ กทม.
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์มหาดไทย
กฏหมายอิเล็กทรอ..
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สนง.กฤษฏีกา
กฏหมายไทย
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
สนง.กองทุนวิจัย
ศูนย์ข้อมูลสำนักนายกรัฐมนตรี
กฏหมายก่อสร้าง
กฏหมายระเบียบเกษตร
สนง.กำกับหลักทรัพย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่9
สนง.คณะรัฐมนตรี
ทุนบำเหน็จข้าราชการ
กฏหมายควบคุมอาคาร
สนง.ตำรวจแห่งชาติ
กรมการประกันภัย
การเลือกตั้ง (กกต.)
สนง.ตุลาการ
การขอใบขับขี่
สนง.ปราบปราม
คณะรัฐมนตรี
การจดจำตำหนิคนร้าย
ค้นหาฏีกา(คำพิพากษา)
สนง.ผู้แทนราษฎร..
การประกันตัวผู้ต้องหา
ธ.แห่งประเทศไทย
สนง. ฟอกเงิน
การละเมิดลิขสิทธิ์
คณะกรรมการเทคโนฯแห่งชาติ
สนง. วิจัยแห่งชาต
ข้อมูลความปลอดภัย
สนง. ศาลยุติธรรม
เนติบัณฑิตยสภา
ชมรมกฏหมายมุสลิม
คณะปรับปรุงกฎหมาย
สนง. ศาสนาแห่งชาต
รวมตัวบทกฎหมาย
สารบัญภาครัฐ
สนง. อัยการสูงสุด
ห้องสมุดกฏหมาย
สำนักงานพระราชวัง
สภาทนายความ
ค้นหาคำพิพากษาศาลยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม
เวบราชกิจจานุเบกษา
เวบรวมกฏหมายไทย
ของดีสำหรับชาวเนติฯ
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงาน ปปช
กฏหมายน่ารู้สภาวิศวกร
สำนักงานคกก.กฤษฏีกา
กฏหมาย กพ
เวบกฏหมายไทย
กฏหมายอิเลคทรอนิคส์
ปรึกษากฏหมาย
กฏหมายออนไลน์
กฎหมายหลายกระทรวง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายควบคุมอาคารฯลฯ
กม.ควบคุมอาคารสนง.การโยธา
กองการศึกษาตำรวจ(สอบนายร้อย)
กระดานไทยจัสติค
รู้เวบกฏหมายไหนเด็ดๆแจ้งที่นี่
 
P&T Hosting :: จดโดเมน 300 บาท/ปี :: PHP+Mysql Hosting เริ่มต้นที่ 99 บาท/ปี

   สมเกียรติ วรรณสุทธิ์   100 หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่ 50320 Mobie:081-2880899
      copyright©:2004 All rights reserved by www.nitikon.com : Thailand   E-Mail:  nitikon@hotmail.com