กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

   ปลัด อบต.ฟ้องอธิบดีกรมส่งเสริมฯ นายก อบต.เพิกถอนคำสั่งรับผิดทางละเมิด [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 12:21:08 PM
   ฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลให้รับผิดจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 12:18:58 PM
   ขอให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเปิดเผยข้อมูล [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 12:16:58 PM
   ฟ้องให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก้ไขคำผิด พุทธศักราช 2561 เป็น 2562 [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 12:15:32 PM
   กรุงเทพมหานครมีคำสั่ง่ให้เจ้าของรื้อถอนอาคารชอบด้วยกฎหมาย [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 12:14:28 PM
   นายก อบต.ต้องรัผิดละเมิดกรณีที่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปลอมลายมือจ่ายเช็ค [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 12:13:13 PM
   อบจ.ฟ้องให้รับผิดทางละเมิดแต่การฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี ไม่รับคำฟ้อง [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 06:44:05 AM
   เทศบาฟ้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการแต่ฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลา [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 06:42:14 AM
   ปลัด อบต.ต้องรับผิดทางละเมิดตามสัดส่วนของตนทางละเมิด [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 06:40:29 AM
   การครอบครองทีดินสาธารณประโยชน์นานเท่าใดก็ไม่มีสิทธิ [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 12:06:38 AM
    ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยฟ้องให้เพิกถอนหนังสือว่ากล่าวตักเตือน [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 12:03:38 AM
   เพิ่มชือทะเบียนราษฎร 14 คน เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนต้องพ้นจากตำแหน่ง [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 12:01:51 AM
   วินัอย่างร้ายแรงกรรโชกทรัพย์ [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน วันนี้ เวลา 12:00:20 AM
   ฟ้องแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ÁҤ 17, 2019, 11:59:11 PM
   การฟ้องออกข้อสอบอบรมนายอำเภอ [ กระดานความรู้จากอาจารย์พร ] โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ÁҤ 17, 2019, 11:57:48 PM

รวมแวดวงท้องถิ่น

กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

5 กระทู้ | 5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 19, 2018, 03:43:57 PM

รวมทุกตำแหน่งของท้องถิ่นไทย

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ข่าวสารวงการท้องถิ่นที่น่าสนใจ

5 กระทู้ | 5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Զع¹ 04, 2018, 08:26:42 AM

เกี่ยวกับชมรมนิติกร อปท. แห่งประเทศไทย

แนะนำตัวกันได้ที่นี่

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ÁҤ 16, 2019, 10:13:19 PM

กระดานข่าวสารของท่านประธานชมรม นายธีรเดช นรัตถรักษา

4 กระทู้ | 4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 15, 2018, 10:46:11 AM

กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ วันนี้ เวลา 12:21:08 PM

รวบรวมปัญหาหลักและแนวทางแก้ไข

11 กระทู้ | 11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ȨԠ¹ 24, 2018, 03:58:22 PM

ประวัติประธานชมรมฯ,ส.ค.ส,และอื่นๆ

12 กระทู้ | 12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 24, 2018, 08:48:30 PM

ข่าวสารเฉพาะนิติกร

2 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 20, 2018, 09:17:32 AM

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับชมรม

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

MVกฎหมายและท้องถิ่น

6 กระทู้ | 6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 01, 2018, 02:05:21 PM

วีดีโอกฎหมายน่ารู้

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 21, 2018, 12:44:53 PM

บทความสาระน่ารู้

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 10, 2018, 02:42:11 PM

ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

11 กระทู้ | 11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 27, 2018, 03:54:47 PM

แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12 กระทู้ | 12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 01, 2018, 01:46:59 PM

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

4 กระทู้ | 4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 24, 2018, 08:12:47 PM

ดาวนิติกร

2 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ÁҤ 18, 2018, 09:02:12 AM

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติการ

เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด

6 กระทู้ | 6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ÁҤ 17, 2019, 10:26:57 PM

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป

193 กระทู้ | 88 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Զع¹ 18, 2019, 04:25:29 PM

ข้อทักท้วง ข้อแนะนำ สตง. ที่น่าสนใจ

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 21, 2018, 03:08:25 PM

เกี่ยวกับสวัสดิการ

15 กระทู้ | 13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Զع¹ 15, 2018, 02:04:54 PM

คดีทางปกครองที่น่าสนใจ

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 01, 2018, 01:54:57 PM

เกี่ยวกับงานบุคคล

6 กระทู้ | 6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Զع¹ 15, 2018, 01:56:13 PM

เกี่ยวกับละเมิด

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

หมวดหมู่ทั่วไป

สนทนาทั่วไป

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ÁҤ 03, 2019, 10:32:53 AM

เกี่ยวกับทุกตำแหน่ง

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เกี่ยวกับข้าราชการ กพ.

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ชุมนุมรุ่นหลักสูตรนิติกร อปท.ฯ หลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ชุมนุมนิติกรแยกแต่ละจังหวัด ทั้ง อบจ./เทศบาล/อบต.

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

หลักสูตรนิติกร อปท.ฯ

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

รวมกฎหมายทุกชนิด

ไทยจัสติคบอร์ด

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพานิชย์

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เนติบัณฑิต

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายที่ดิน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายอาญา

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ติดต่อโฆษณาได้ที่เว็บมาสเตอร์

ติดต่อโฆษณาที่นี่

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 20, 2018, 03:11:34 PM

ส่วนตัวเว็บมาสเตอร์

4 กระทู้ | 4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ÁҤ 16, 2019, 09:44:39 PM

เว็บที่เรานำมาให้แก้ไขเว็บไซท์

7 กระทู้ | 7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ÁҤ 17, 2019, 02:46:01 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด กลับเข้าสู่บอร์ด

ชมรมนิติกร อปท แห่งประเทศไทย - ศูนย์กลางข้อมูล

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

382 กระทู้ ใน 273 หัวข้อ โดย 141 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: warachanok
กระทู้ล่าสุด: "ปลัด อบต.ฟ้องอธิบดีกรมส่..." ( วันนี้ เวลา 12:21:08 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

150 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 188. ออนไลน์มากที่สุด: 325 (Զع¹ 05, 2019, 07:22:25 AM)