ข้อมูลการจัดตั้งสมาคม

- ความหมายอย่างไม่เป็นทางการของโลโก้สมาคมฯ คลิกที่นี่  
  โลโก้โดย @Lex L😍verLaw
- รายงานการประชุมครั้งที่ 1 คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- รายงานการประชุมครั้งที่ 2 คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- รายงานการประชุมครั้งที่ 3 คลิกดาวน์โหลดที่นี่
- รายงานการประชุมครั้งที่ 4 คลิกดาวน์โหลดที่นี่      
- รายงานการประชุมครั้งที่ 5 คลิกดาวน์โหลดที่นี่       โดย อ.อ๊อฟ
- ข้อบังคับสมาคม  ( กำลังยกร่าง )
- ผู้ประสานงานรายจังหวัด คลิกที่นี่   ( รวบรวมโดย กวนอู /อบจ.อุบลฯ)
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บัญชีลายมือชื่อนิติกร เพื่อแสดงเจตจำนงค์ให้มีการ 
  จัดตั้งสมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย แบบ PDF / แบบ WORD
- ชื่อชมรม กลุ่มแต่ละจังหวัด แบบ PDF / แบบ WORD
- แบบลงลายมือชื่อขอความเป็นธรรมกรณีสายวิชาชีพฯ  แบบ WORD

 

 

 

บรรยากาศการประชุมย่อยรายจังหวัด
- จังหวัดน่าน  
- จังหวัดอุบลราชธานี