นิติกรท้องถิ่นกำลังดำเนินการก่อตั้งสมาคมฯ
เบื้องต้นได้ข้อสรุปใช้ชื่อ
"สมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย"

 
 

รูปแบบโลโก้สมาคมฯอย่างไม่เป็นทางการ

 


เข้าหน้าแรกคลิกที่โลโก้

 

 
 

ข้อมูลการจัดตั้งสมาคม

 
 

- ความหมายอย่างไม่เป็นทางการของโลโก้สมาคมฯ คลิกที่นี่  
  โลโก้โดย @Lex L😍verLaw

 
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 1 คลิกดาวน์โหลดที่นี่  
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 2 คลิกดาวน์โหลดที่นี่  
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 3 คลิกดาวน์โหลดที่นี่  
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 4 คลิกดาวน์โหลดที่นี่        
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 5 คลิกดาวน์โหลดที่นี่        
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 6 คลิกดาวน์โหลดที่นี่        
  - รายงานการประชุมครั้งที่ 7 คลิกดาวน์โหลดที่นี่       โดย อ.อ๊อฟ  
  - ข้อบังคับสมาคม  ( กำลังยกร่าง )  
  - ผู้ประสานงานรายจังหวัด คลิกที่นี่   ( รวบรวมโดย กวนอู /อบจ.อุบลฯ)  
  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บัญชีลายมือชื่อนิติกร เพื่อแสดงเจตจำนงค์ให้มีการ 
  จัดตั้งสมาคมนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย แบบ PDF / แบบ WORD
 
  - ชื่อชมรม กลุ่มแต่ละจังหวัด แบบ PDF / แบบ WORD  
  - แบบลงลายมือชื่อขอความเป็นธรรมกรณีสายวิชาชีพฯ  แบบ WORD  
 

ดูรายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่>>>>

 
 

 

www.nitikon.com