การที่ปลัดเทศบาลมีพฤติกรรมในทางชู้สาวกับผู้ใต้บังคับบัญชาลงโทษปลดออกชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 423 views
นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางกาณีศึกษาการที่ปลัดเทศบาลฟ้องนายกเทศมนตรีตำบลและคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กรณีที่ปลัดเทศบาลถูกกล่าวหาว่า มีพฤติกรรมในทางชู้สาวกับผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ การกระทำดังกล่าว แม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าถึงขั้นมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือไม่ แต่จากถ้อยคำที่พยานสอดคล้องกันถึงพฤติกรรมในระ 10 เดือน มีการโทรศัพท์คุยกันทั้งกลางคืนและกลางวัน การเดินทางไปพักทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในห้องพักเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งกลางวันและกลางคืน ประกอบกับปลัดเทศบาลได้ลงลายมือชื่อรับสารภาพต่อนายเทศมนตรี ดังนั้น การกระดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ต่อมามีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่านนำมาให้ศึกษาอีกครั้งครับท่าน "คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 41/2561"(ค้นโดยนิติกรพร) 

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590063-1F-610821-0000626611.pdf


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06-04-2021, 23:41:37 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »