สรุปข่าวคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดอาญาและวินัยอย่างร้ายแรง ฯ

  • 0 replies
  • 36 views
1.คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดอาญาและวินัยอย่างร้ายแรง กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.pacc.go.th/index.php/home/view_content/48/5351
2.คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเห็นชอบไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.pacc.go.th/index.php/home/view_content/48/5342
3.คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเห็นชอบไม่อุทธรณ์คำพิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.pacc.go.th/index.php/home/view_content/48/5341
4.คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเห็นชอบไม่ฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามความเห็นของพนักงานอัยการ (ค้นโดนนิติกรพร) https://www.pacc.go.th/index.php/home/view_content/48/5318
5.ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.pacc.go.th/index.php/home/view_content/48/5317