ป.ป.ช.ชี้มูลนิติกรกับพวกการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ป.ป.ช.ขอระงับคำสั่งทุเลาการปลดออก

  • 0 replies
  • 27 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนิติกรกับพวก กรณีการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ของ อบต.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา อบต.มีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการจึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งปลดออกจากราชการและขอให้ทุเลาการบังคับคำสั่งปลดออกไว้เป็นการชั่วคราว แต่ ป.ป.ช.ขอให้มีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแต่ศาลปกครองสูงสุดยกคำขอของ ป.ป.ช."คำสั่งศาลปกครองสุดสุดที่ คบ.181/2562" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/03013-610306-2F-621128-0000650372.pdf