หนังสือหารือการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า

  • 0 replies
  • 22 views
นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือหารือการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (ค้นโดยนิติกรพร)

http://narathiwatlocal.go.th/public/download.php?filename=img-927103700.pdf&filepath=dispatch_upload/backend/core_dispatch_18744_1.pdf&document_root=/home/coreweb/domains/core-website.com/public_html