ทนายความถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความต่อมาแก้เป็นห้ามทำการทนายความ 3 ปี

  • 0 replies
  • 21 views
นิติกรพรขอนำเรียนทนายความฟ้องคณะกรรมการสภาทนายความกรณีถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความต่อมาแก้เป็นห้ามทำการทนายความ 3 ปี ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ "คำพิพำากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.124/2563" (ค้นโดยนิติกรพร) ค้นข้อมูลเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-571053-1F-630331-0000656621.pdf