คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2564 ชุดที่ 4

  • 0 replies
  • 395 views
1.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 63/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาสลตำบลเหมืองจี้ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210308144841.pdf
2.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งคำวินิจฉัยที่ 49/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวหุ่ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210308145140.pdf
3.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 54/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210308145524.pdf
4.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 55/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210308145746.pdf
5.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 58/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210308150201.pdf
6.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 60/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเมทศมนตรีตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210308153733.pdf
7.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งคำวินจฉัยที่ 61/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลเชียงสือ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210308154032.pdf
8.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 56/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ค้นโดยนิติกรพร)  https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210308154309.pdf
9.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 57/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210308154451.pdf
10.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 51/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210308154657.pdf
11.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 124/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี "กรณีเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน" (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210309182857.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10-03-2021, 04:43:47 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »