คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2564 ชุดที่ 2

  • 0 replies
  • 417 views
1.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 48/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามพราน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210305111421.pdf
2.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 42/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210305133938.pdf
3.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คำวินิจฉัยที่ 46/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210305164451.pdf
4.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 16/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210305164550.pdf
5.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 25/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อำเภอบางมูลนาก เขตเลือกตั้งที่ 2 (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210305164729.pdf
6.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 45/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210305110744.pdf
7.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 43/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210305105920.pdf
8.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 47/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชานี (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210305104741.pdf
9.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 63/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210307094806.pdf
10.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 62/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210307094626.pdf
11.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 44/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210304155659.pdf
12.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 37 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210304155302.pdf
13.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 36/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210304154858.pdf