รองปลัด อบต.ฟ้องนายก อบต.ก.จังหวัด และ ป.ป.ช.ลงโทษไล่ออกไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 569 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้องนายองค์การบริหารส่วนตำบลและ ก.จังหวัด กรณีที่การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ ต่อมาคะณกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งลงโทษไล่ออกไม่ชอบจึงฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/03013-620315-2F-630923-0000666997.pdf