นายก อบต.จงใจไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ยกคำร้องของ ป.ป.ช.

  • 0 replies
  • 121 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ จังหวัดสกลนคร จงใจไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. เป็นเท็จยกคำร้องของ ป.ป.ช.คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 14/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/005/T_0034.PDF