ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรี

  • 0 replies
  • 263 views


นิติกรพรขอนำเรียนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (ค้นโดยนิติกรพร) 01/02/2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/007/T_0001.PDF

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/006/T_0001.PDF

นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายกเทศมนตรีไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพจำคุก 1 เดือน โทษจำคุกรอการลงโทษมีกำหนดไว้ 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 9/2563 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/005/T_0022.PDF

นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก ทต.บัวสว่างไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินจำคุกแต่รอการลงโทษ  คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  คดีหมายเลขแดงที่ อม. 207/2562 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/007/T_0028.PDF

นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกเทศมนตรีไม่ได้เจตนาแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธศาลยกคำร้องของ ป.ป.ช. (ค้นโดยนติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/005/T_0028.PDF

นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. เป็นเท็จยกคำร้องของ ป.ป.ช..(ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/005/T_0034.PDF

นิติกรพรขอนำเรียนคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ (คดีหมายเลขดำที่ อม. ๔๒/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๕/๒๕๖๓ ระหว่าง อัยการสุงสุด โจทก์ นายวัฒนา เมืองสุข ที่ ๑ กับพวกรวม ๙ คน จำเลย คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๐๒/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๖/๒๕๖๓ ระหว่าง อัยการสุงสุด โจทก์ นายอริิสมันต์ พงศ์เรืองรอง ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน จำเลย) (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/007/T_0002.PDF

นิติกรพรขอนำเรียนการนายก อบต.ไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จต่อ ป.ป.ช. รับสารภาพจำคุกแต่รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 15/2563 (ค้นโดยนิติกรพร) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/005/T_0038.PDF

นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกา เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (คดีหมายเลขดำที่ อม.อธ. ๑๐/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. ๑๖/๒๕๖๓ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ผู้ถูกกล่าวหา) (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/005/T_0043.PDF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02-02-2021, 02:59:29 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »