การฟ้องเพิกถอน กฎ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องฟ้องภายในกี่วันมิฉะนั้นจะขาดอายุความ

  • 0 replies
  • 426 views


นิติกรพรขอนำเรียนการฟ้องเพิกถอน กฎ หรือการฟ้องเพิกถอนข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของท้องถิ่น ต้องฟ้องภายใน 90 วัน มิฉะนั้นจะขาดอายุความ มีผู้ขอมาครับท่าน "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 468/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590470-1F-630813-0000663024.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31-01-2021, 23:34:33 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »