การที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างไล่ออกไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 469 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฟ้องกระทรวงมหาดไทย กับพวกรวม 4 คน กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าได้รับการร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกับพวกละเว้นไม่ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคาจ้างดังกล่าวเพราะเหตุมีการลักซองเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยมีพฤติการณ์ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ผู้เสนอราคาบางรายทำให้มีผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขเพียงรายเดียว ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้แต่งตั่งอนุกรรมการไต่สวนว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงส่งรายงานและเอกสารพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไปยังกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการผู้ว่าราชการจังหวัดตามความผิดดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.30/2563" มีผูขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) 27/01/2563

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01011-540165-1F-631009-0000669234.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26-01-2021, 23:08:04 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »