การพิจารณาคุณสมบัติสมาชิกสภาท้องถิ่นถูกดำเนินคดีอาญาฐานแจ้งความเท็จ

  • 0 replies
  • 344 views
นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติสมาชิกสภาท้องถิ่นถูกดำเนินคดีอาญาฐานแจ้งความเท็จให้นายอำเภอสอบสวนตามหน้าที่ต่อไป (ค้นโดยนิติกรพร)

http://edoc.ayutthaya.go.th/fdoc/20210118/1068-doc03357020210118170202.pdf