คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเพิกถอนกฎงานบุคคลเป็นต้น

  • 0 replies
  • 230 views
นิติกรพรขอนำเรียนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอให้ศึกษาตามนี้ครับท่าน
1.นิติกรพรขอนำเรียนประกาศศาลปกครอง เรื่อง คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎคดีหมายเลขแดงที่ อ.854/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/003/T_0012.PDF
2.นิติกรพรขอนำเรียนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ อบ. 2/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 90/2561 (ค้นโดยนิติกรพร)
http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/03012-580002-1F-620221-0000636142.pdf
3.นิติกรพรขอนำเรียนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด แผนกคดีบริหารงานบุคคล คำร้องที่ คบ. 78/2557 คำสั่งที่ คบ. 76/2558 (ค้นโดยนิติกรพร)
http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/03013-570078-2F-580804-0000559644.pdf
4.นิติกรพรขอนำเรียนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ อ. 560/2553 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 824/2556 (ค้นโดยนิติกรพร)
http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2553/01012-530560-2F-561126-0000125534.pdf
5.นิติกรพรขอนำเรียนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดงานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ อ. 1489/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1115/2561 (ค้นโดยนิติกรพร)
http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-591489-1F-620115-0000634219.pdf
6.นิติกรพรกรพรขอนำเรียนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดงานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ อ. 19/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 651/2561 (ค้นโดยนิติกรพร)
http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560019-1F-610817-0000626503.pdf
7.นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติสมาชิกสภาท้องถิ่นถูดำเนินคดีอาญาฐานแจ้งความเท็จให้นายอำเภอสอบสวนตามหน้าที่ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://edoc.ayutthaya.go.th/fdoc/20210118/1068-doc03357020210118170202.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24-01-2021, 23:05:29 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »