ข้าราชการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีความผิดทางวินัยการลงโทษไล่ออกจึงชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 235 views


นิติกรพรขอนำเรียน กรณีแนวทางการศึกษา การที่ข้าราชการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด "มีความผิดทางวินัยหรือไม่" การที่ดาบตำรวจ ส.ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับพวก กรณีชุดลาดตระเวนของทหารมอญกองพันที่ 5 กองกำลังพรรครัฐมอญใหม่ ได้ร่วมกันออกลาดตระเวนซึ่งมีแนวเขตติดกับประเทศไทย ขณะลาดตระเวนได้ตรวจพบรถจักรยานยนต์รับจ้างกำลังจะวิ่งเข้ามาในเขตประเทศไทย จึงส่งสัญญาณให้หยุดตรวจค้น คนช้อนท้ายแสดงท่าทีจะหลบหนีแต่ได้สะบัดจนเสื้อกันหนาวสีดำหลุดจากตัวแล้ววิ่งหลบหนี้เข้าไปในประเทศไทย ชุดลาดตระเวนของทหารมอญกองพันที่ 5 กองกำลังพรรครัฐมอญใหม่ จึงนำเสื้อกันหนาวไปตรวจปรากฏว่า พบยาบ้าอยู่ในกระเป๋าเสื้อ จำนวน 1,200 เม็ด บัตรประชาชนของผู้ฟ้องคดีและบัตรประจำตัวข้าราชการระบุชื่อสิบตำรวจ ส. กล่าวคือ กองกำลังพรรครัฐมอญใหม่ จึงได้มอบภาพถ่ายยาบ้า ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และภาพถ่ายรถจักรยานยนต์ที่ยึดได้ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจลาดหญ้ากองกำลังสุรสีห์ โดยมีการรายงานตามลำดับจนถึงสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีทหารชุดลาดตระเวนให้การสอดคล้องกันว่าได้ดูภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีแล้วต่างยืนยันว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับชายที่ได้วิ่งหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยในวันเกิดเหตุ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีให้การปฏิเสธต่อมามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 523/2563" (ค้นโดยนิติกรพร) 20/11/2563

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551163-1F-630903-0000664739.pdf
ADMINCOURT.GO.TH
www.admincourt.go.th
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20-11-2020, 23:47:43 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »