ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีดื่มสุราเมาแล้วขับถูกจับปรับเพราะเหตุส่วนตัวไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 48 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกรณีดื่มสุราเมาแล้วขับถูกจับปรับเพราะเหตุส่วนตัวไม่ชอบให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-540897-1F-600421-0000597558.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการเล่นการพนันและดื่มสุราเลี้ยงส่งเกษียณอายุราชการลงโทษปลดออกไม่ชอบ (ค้นโดยนิติกรพร) 
https://www.baanklang.go.th/files/news/vinai1.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18-11-2020, 08:39:03 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »