แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ร้องเรียน/วันัย/บุคคลฯ

  • 0 replies
  • 389 views


นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในประเด็นการเปิดเผยและไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เช่น การขอข้อมูลเวชระเบียนและประวัติการรักษพยาบาล ข้อมูลการร้องเรียน/การร้องทุกข์กล่าวโทษ ข้อมูลดำเนิการทางวินัย /การสืบสวนข้อเท็จจริง/สอบสวนข้อเท็จจริง งานบุคคล ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน เป็นต้น ขอให้ศึกษาตามนี้ครับท่าน  (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.angthong.go.th/atg-km/pronouncement.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17-11-2020, 23:08:24 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »